Informatiesamenleving
INFORMATIESAMENLEVING
Locatie is voor iedereen. Of je nou informatiemaker, gebruiker of burger bent.

Voor wie is locatie relevant?

Vrijwel alle overheidsdata heeft een locatie, dus de locatie-intelligente Apps zijn bruikbaar voor iedereen.

Informatiemaker

Informatiemakers

De specialisten die betrouwbare data maken en vertalen in informatie. Dit zijn ook de IT-professionals die de data en infrastructuur kunnen beheren en optimaliseren zodat de informatievoorziening altijd werkt.

Informatiegebruikers

Informatiegebruikers

Beheerders, beleidsmakers en bestuurders die informatie gebruiken om kennis en inzichten te verwerven en besluiten te nemen. Een goede informatievoorziening is hier van levensbehoefte, zowel voor kerntaken als snel in kunnen spelen op nieuwe vragen. De beheerder, beleidsmakers en bestuurders kunnen met informatiemanagers samen snel een App inrichten op basis van bestaande Apps, componenten of indien nodig zelf te maken.

Vertalers

Vertalers

Informatiemanagers die de vertaalslag maken tussen business en IT. Die data en toepassing bij elkaar brengen tot één werkend geheel

Burgers en ondernemers

Burgers en ondernemers

Burgers en ondernemers hebben een toenemende behoefte aan informatie om mee te praten en willen graag feedback geven die nuttig is voor de overheid om mee te nemen als input. Door informatie op een heldere manier visueel te communiceren ontstaat er meer draagvlak en participatie en kunnen overheid en burger slimmer samenwerken aan een leefbare maatschappij.

De overheid kan bestaande oplossingen hergebruiken en inzetten voor de eigen werkprocessen en om interactief met burgers en ondernemers te communiceren. Het aantal Apps en aantal gebruikers is onbeperkt binnen VALLEY. Er geldt enkel een tarief voor de infrastructuur op basis van gebruik.

De hoeveelheid data neemt enorm toe in de wereld, deze data heeft vrijwel altijd een locatie. Sensoren meten continu, daarom groeit die datastroom ook zo hard en veroudert data dus erg snel. Het is daarom noodzakelijk dat datastromen goed worden gestroomlijnd, dit maakt de data veilig en betrouwbaar. Data wordt omgezet in begrijpelijke en behapbare informatie. Deze informatie wordt veelal verspreid door het te visualiseren met o.a. kaarten, grafieken en infographics.

Common Ground - het 5-lagen model

De aanpak van IMAGEM met de VALLEY en de architectuur van het Enterprise platform werken volgens het 5-lagen model zoals die ook o.a. in Common Ground* beschreven wordt: De data wordt 1 keer opgeslagen, bij de bron en wordt via gestandaardiseerde services ontsloten.

VALLEY hanteert het principe van de 5 lagen :

5.) Interactie / User Interface

4.) Proces-inrichting (werkprocessen)

3.) Landelijke integratiefaciliteit

2.) Services conform landelijke afspraken (API's)

1.) Gegevens kunnen ontsluiten via standaard informatiemodellen

De Apps en het Enterprise Platform functioneren ook prima indien organisaties nog (deels) afwijken van dit model. De Apps zijn flexibel en zijn hybride aansluitbaar op bestaande systemen.

Kant-en-klare Apps

Co-creatie met de overheid

Direct aan de slag met je eigen data

Eerlijk kostenmodel

Helder Stappenplan