Co-Creatie
CO-CREATIE
Samen innoveren, kennis delen en uitvinden.
Eenvoudig ontwikkelen, meervoudig gebruik.

Ambitie VALLEY

VALLEY is een samenwerkingsvorm met als doel om beschikbare data, kennis en technologie relevant te laten zijn. Om eenmaal ontwikkelde applicaties meervoudig in te zetten. VALLEY heeft de ambitie om samen met alle stakeholders hedendaagse problemen op te lossen. Dan gaat het over co-creatie, en laagdrempelig moderne technologie beschikbaar maken op een duurzame manier. Zo kunnen we samen innoveren en slimmer samenwerken op weg naar een betere leefomgeving.

Eerlijk business model

Door een slim business model ontstaan er heldere incentives voor alle stakeholders om bij te dragen aan de samenwerking.  Tegelijk is er gekozen voor een modern en eerlijk kostenmodel die aan de ene kant in de continuïteit van VALLEY voorziet en tegelijk de overheid maar eenmalig laat betalen voor oplossingen. Zo wordt belastinggeld goed besteed. 

Binnen het VALLEY model betalen alle deelnemers enkel voor het enterprise-platform en diensten, met tarieven gekoppeld aan hoeveel uur de infrastructuur wordt gebruikt.  Alle bestaande en beproefde applicaties en haar componenten eenmaal ontwikkeld door de overheid zijn gratis beschikbaar voor hergebruik binnen de overheid.

Kant-en-klare Apps

Co-creatie met de overheid

Direct aan de slag met je eigen data

Eerlijk kostenmodel

Helder Stappenplan