Smart M.App
Smart M.App
De nieuwe wijze van communiceren van informatie, kennis en antwoorden

Slimme technologie & visuele oplossingen maken de weg vrij voor communiceren van informatie. Bestuurders en beleidmakers, wereldwijd, hebben de taak om de omgeving vorm te geven. Of het nu gaat om groeidoelstellingen, budget allocatie of effectmetingen er is een constante behoefte aan kennis om slimme beslissingen te kunnen nemen.

Slimme beslissingen zijn afhankelijk van de interoperabiliteit tussen technologie, proces en mensen. De oplossingen van Imagem – gebaseerd op de Hexagon Smart M.App® technologie – biedt haar relaties interactieve, dynamische ruimtelijke dashboards die snel en eenvoudig inzicht geven.

De gebruiksvriendelijke “ribbon-interface” levert gereedschappen in een intuïtieve workflow geschikt voor zowel de ervaren gebruikers als de beginners.

De oplossing bestaat uit ‘cloud-based’ applicaties (Smart M.App’s) die ruimtelijke content fuseert met workflows om een interactieve beleving te realiseren. De eindgebruiker gebruikt de applicatie om de ‘maps’ te zien en een helder en overzichtelijk dashboard met inzichtelijke analyses.

De visueel communicatieve dashboards zijn inzetbaar voor gebruikers van alle niveaus in de organisatie – van voorspellen van langtermijn impact van beleid door beleidmakers, bepalen van budgetverdeling door bestuurders tot analyseren van trends en patronen door managers/directie en inwinnen van gegevens door veldmedewerkers. De tijd tussen het nemen van de beslissing en de te nemen actie wordt significant verkort door deze kennisschermen vanwege het verband tussen de locatie, statistieken en business intelligence.

icon-bw-solutions

Connecting the dots

Imagem werkt continu aan oplossingen binnen verschillende domeinen als milieu, ruimtelijke ordening, assetmanagement, infrastructuur (als water, wegen, rail), groene ruimte, hitte stress, health care, utiliteit en meer.

icon-bw-location

Bridging the gap

Door locatie, statistieken en business intelligence te combineren kunnen beslisnemers beleid monitoren, effectief beheer en analyses van assets uitvoeren en op een vernieuwde wijze informatie en kennis communiceren. Informatie en kennis die door iedereen te begrijpen is.

icon-bw-statistics

Fusing statistics, business and location intelligence

Met alleen het simpelweg data verzamelen en omzetten naar tabellen en grafieken ben je er niet. De toegevoegde waarde dan wanneer de data gecombineerd word met informatie dat interactief en dynamisch gevisualiseerd kan worden. Dit helpt de beslisnemer in het krijgen van antwoorden.