Deformatiemeting
Deformatiemeting
Meet verzakking tot op milimeter niveau vanuit satellietgegevens

IMAGEM biedt een cloudbased platform waarmee deformaties van de harde ondergrond kunnen worden gemeten. Door gebruik van geavanceerde radartechnieken kunnen deformaties op milimeterniveau worden geregistreerd en weergegeven op kaart.

Zowel de snelheid van verzakking door de tijd, als de versnelling, worden overzichtelijk in kaart gebracht en in grafieken uitgezet. De gegevens worden automatisch periodiek ververst, waardoor u over de meest actuele informatie beschikt, zonder daar zelf mee bezig te zijn.

Voor zowel grote infrastructuurbeheerders, als kleine gemeenten biedt deze service een belangrijk instrument om verzakkingen snel op te sporen en tijdig maatregelen te kunnen nemen. In combinatie met Smart M.Apps zorgt het zelfs voor een goede basis om risiscogestuurd te gaan beheren.

Rheticus

Rheticus is een cloudbased platform voor het meten van verzakkingen, van zeer lokaal tot landelijk, tot op de milimeter. Op basis van Sentinel 1 Radarsatellieten wordt continue gemeten hoe de bodem zich beweegt en kunnen gebruikers zeer gedetailleerde informatie opvragen, direct vanuit de browser.

M.App Enterprise

M.App Enterprise zorgt voor een andere manier van communiceren. Ruwe informatie wordt omgezet in heldere dashboards, waardoor informatiegestuurd werken mogelijk wordt. Dankzij M.App Enterprise kunnen klanten verbanden ontdekken die vanuit de losse datalagen onzichtbaar blijft, binnen hun eigen ICT omgeving. In combinatie met de Rheticus service biedt het asset managers een risicogestuurd dashboard. Uw infrastructuur, bovengronds of ondergronds, wordt gekoppeld aan de metingen, waardoor u direct ziet welke delen van uw netwerk gevaar lopen voor schade.