Dashboarding
Dashboarding
Laat data het werk doen

Er valt nog veel te verbeteren aan de manier waarop we sturingsinformatie creëren en inzetten. Om budgetten slimmer te besteden, efficiënter te werken, goede beslissingen te kunnen nemen en hulpmiddelen goed in te zetten is uiteraard de juiste informatie nodig. Daarvoor moeten wel de juiste vragen worden gesteld. Denk aan vragen als: hoeveel inwoners hebben zich voor zorghulp aangemeld en hoeveel hebben wij er al kunnen helpen, met welke aanpak en budgetten? Hoe is de verdeling van onze middelen in de wijkteams ten opzichte van de concentratie aanvragers in onze gemeente? Waar bevinden zich potentiële zorgbehoevenden waarvoor we preventief kunnen handelen? Wat is de status van de leegstand binnen mijn gemeente en waar vinden we die? Deze informatie moet natuurlijk altijd actueel zijn.

Door het slim samenbrengen van gegevens in één overzicht wordt de efficiëntie en inzicht geoptimaliseerd. Met Smart M.App’s zijn dynamische, interactieve en ruimtelijke dashboards te realiseren waarmee beleid doorlopend gemonitord kan worden. De tijd tussen relevante veranderingen, de benodigde besluitvorming en de te nemen actie wordt hiermee enorm verkort.

De Smart M.App dashboard is een locatie intelligent communicatiemiddel en geeft alle benodigde informatie uit verschillende bronnen overzichtelijk weer, zodat beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau snel kunnen worden genomen. Daarnaast is de informatie voor elke type doelgroep intuïtief begrijpbaar. Bestuurders, managers, beheerders, burgers, ondernemers en ketenpartners zijn in staat om snel en duidelijk trends en ontwikkelingen te identificeren door de unieke dynamische verbanden tussen de gegevens.

Door de data slim met elkaar te combineren is de context beter en is de informatie stroom en het beslissing nemen effectiever en efficiënter door de visualisatie in een dashboard. Hierdoor sluit de informatie beter aan op het beleid- en besluitvormingsproces en kunnen bestuurders, managers en beheerders anticiperen en reageren op de komende veranderingen.

Aanbevolen video

Bekijk de meest recente online demo's, succesverhalen en tutorials van onze dashboard oplossingen! Kijk, voordat u op de 'ga naar pagina’ knop klikt naar de beschikbare dashboard oplossingen op deze pagina. In het geval u niet vinden wat u zoekt, dan kunt u ook direct contact met ons op.

Meer Weten