Stereo Analyst for ArcGIS 10.4.1

Stereo Analyst for ArcGIS 10.4.1

Er is een nieuw service pack beschikbaar gekomen voor Stereo Analyst for ArcGIS 2016.

Met dit service pack worden een aantal bugs opgelost, daarnaast is het met dit service pack mogelijk om terreinen op pyramid levels bij te werken, dus onafhankelijk van de huidige schaal. Datzelfde geldt ook voor de autocorrelatie, waarbij nieuwe punten kunnen worden toegevoegd aan bestaande terreinpunten onafhankelijk van de schaal.

Dit Service Pack is geschikt voor ArcGIS Desktop versies 10.4 en 10.4.1.

Wij adviseren gebruikers van die ArcGIS versies het nieuwe Service Pack te installeren.