Software Update for Quarter 1 2017

Software Update for Quarter 1 2017

ERDAS APOLLO 2016 EP02

WMTS REST Support

Een grote verandering in de update heeft te maken met hoe de WMTS-service geserveerd wordt door ERDAS APOLLO. Met de release van SP1 werden de WMTS RESTful services geintroduceerd. Echter waren er voor verschillende platformen tekortkomingen op het gebied van lezen en visualiseren, waardoor sommige tegels van de WMTS niet geladen werden. Deze problemen zijn opgelost in de nieuwe patch.

Voor meer informatie over alle toevoegingen en bug-fixes, bekijk de *.txt bestanden die toegevoegd zijn bij de download.

De download voor deze upgrade is hier te vinden.

ERDAS Extensions 2016 SP1 for ArcGIS 10.4. and ArcGIS 10.4.1

Stereo Analyst for ArcGIS / Feature Assist for ArcGIS / Terrain Editor for ArcGIS

Terrein aanpassen op alle piramide niveau’s – Voorheen was het alleen mogelijk om op maximale resolutie het terrein aan te passen. Nu is dit ook mogelijk op alles niveau’s! Om deze optie te acivteren, klik op de knop “Edit from any scale” in het Terrain Editor menu. 

Helderheid en contrast aanpassingen – De instellingen voor helderheid en contrast waren relatief grof. De stapgroottes binnen de instellingen zijn aanpast, waardoor de helderheid en het contrast nauwkeuriger ingesteld kunnen worden.
Meer informatie over de andere toevoegingen en bug-fixes is te vinden in de ERDAS Extensions Release Notes, te vinden in de download map.

De download voor deze upgrade is hier te vinden.

GeoMedia Desktop 2016 SP1

Compatibiliteit met de nieuwe Spatial Modeler uit ERDAS IMAGINE 2016.1 – Deze patch van GeoMedia zorgt voor een goede communicatie met de Spatial Modeler van ERDAS IMAGINE 2016.1.

Run Spatial Model commando - Dit nieuwe commando integreert de Spatial Models in GeoMedia. De gebruiker kan een model (*.gmdx) selecteren die aangemaakt is via de Spatial Model Editor, de verschillende parameters instellen vanuit de GeoWorkSpace en de resulaten van het model direct weer inladen in de GeoWorkSpace.

Aanpassingen op het gebied van Feature Caching. – Tegenwoordig kan er een nieuw log aangemaakt worden waar diagnostische informatie in wordt verstrekt over hoe de caches worden gebruikt. Daarnaast is de opbouw van de features cache beter gestructureerd, waardoor een snellere uitvoer gerealiseerd kan worden.

GeoMedia Desktop 2016 SP1 Dutch Language Pack – De nieuwe language pack voor GeoMedia 2016 SP1 is ook beschikbaar!

De download voor dit service pack is hier te vinden. Daarnaast is de Nederlandse language pack hier te vinden.

Smart M.App Enterprise SP3

BI Wizard introduceert meerdere data stadia om uw M. Apps te visualiseren! – Voorheen was het alleen mogelijk om één geo-visualisatie te doen in het BI Map Panel, bestaande uit één choropleet. Met deze nieuwe versie kunnen meerdere data stadia gevisualiseerd worden. Per geometrietype kan een eigen visualisatietype gebruikt worden.

BI Wizard ondersteunt nu ook clustervisualisaties! – Het is niet altijd gemakkelijk om onderdelen te visualiseren en te interpreteren als er meerdere features dicht bij elkaar staan. Via clustervisualiseren wordt dit probleem opgelost. Als de kaart verder wordt uitgezoomed, worden alle features via een zwaartepuntsberekening geclusterd. De features worden pas weer gevisualiseerd met tooltips als het juiste zoomlevel is bereikt. Dit zorgt voor een overzichtelijke kaart.

Het gebruik van de M.App Chest vereenvoudigd! – Je kunt nu data verschuiven naar verschillende mappen in de M.App Chest door gebruik te maken van kopieer- en plakacties.

De download voor deze upgrade is hier te vinden.