Gebruik van het ECW formaat – Hoe zit het nu?

Gebruik van het ECW formaat – Hoe zit het nu?

De hoeveelheid rasterdata die in de afgelopen jaren is opgenomen laat een exponentiële groei zien. En die groei zal alleen maar doorzetten. Denk aan hogere resoluties (van 10cm foto’s naar 7,5cm foto’s betekent een verdubbeling van data), hogere overlap (voorwaarts en zijwaarts), meer vluchtmomenten (traditioneel en vanuit drones), meer banden (zoals infrarood), etc.

Om deze tsunami aan data de baas te kunnen blijven is compressie van deze data onontkoombaar. Dat zien wij, maar dat zien ook steeds meer aanbieders van luchtfoto’s. Niet voor niets is ECW al jaren de standaard in uitlevering van gebiedsdekkende luchtfoto’s in Nederland.  ECW biedt namelijk een optimale verhouding tussen het terugdringen van benodigde opslagcapaciteit, leessnelheid en behoud van kwaliteit.

ECW is een ‘ proprietary’ formaat

ECW is een zogenaamd ‘proprietary’ formaat. Dit betekent dat het ECW formaat een eigenaar heeft die voorwaarden aan het gebruik van ECW stelt en dat de eigenaar een vergoeding voor het gebruik van ECW kan vragen. De ontwikkelaar en eigenaar van het ECW bestandsformaat is Hexagon Geospatial. En Hexagon Geospatial heeft IMAGEM, in de hoedanigheid als distributeur in de Benelux, aangewezen om hun belangen hieromtrent te behartigen.

Dit artikel probeert helderheid te scheppen in de voorwaarden die met het gebruik van ECW komen. Ook wordt uitgelegd wat u met ECW kunt doen en in welke gevallen u een licentie nodig heeft.

Waarom ECW?

Waarom u juist met ECW zou moeten en willen werken, kunt u teruglezen in de Whitepaper Professioneel Luchtfotobeheer:

Welke ECW versie heb ik?

ECW wordt continue doorontwikkeld, waardoor de nieuwe producten sneller en stabieler zijn dan de verouderde versies. De ECW versies zijn daarom zeker niet altijd met terugwerkende kracht compatibel. Upgraden heeft daarmee duidelijke en concrete voordelen voor u. Daarnaast bent u bij aanschaf van een gelicensieerd product verzekerd van vakkundige ondersteuning bij vragen of problemen.

Versies ECW en ECW SDK

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat er ECW bestandformaat versies zijn (ECW v2 en v3) en dat er ECW SDK (Software Developers Kit) versies zijn (ECW SDK v3.x, v4.x, en v5.x).

Hoe weet ik nu welke versie van de ECW SDK ik gebruik?

ECW v3 (gereleased in 2013!) werkt alleen met de ECW SDK 5.x versie!  ECW v2 werkt met zowel de ECW SDK 3.x als ECW SDK 4.x, waarbij het belangrijkste onderscheid is dat bij gebruik van ECW v2 in SDK 4.x, transparantie ondersteunt wordt.

Ter verduidelijking zie onderstaand schema:

ECW SDK v3.x is altijd vrij downloadbaar geweest. Iedereen kan deze versie zonder registratie  downloaden en gebruiken. Dat versie 3.x zo vrij te downloaden en te gebruiken is, betekent geen vrijwaring van de geldende voorwaarden. Ook op versie 3.x zijn de in dit artikel beschreven voorwaarden van toepassing. U heeft immers bij installatie akkoord gegeven op deze voorwaarden.

ECW SDK v4.x en v5.x kunnen alleen worden gedownload op basis van registratie.

Wanneer heb ik een licentie nodig?

De officiële regels voor het gebruik van ECW zijn via deze link terug te lezen:

https://gdal.org/drivers/raster/ecw.html

Om het u gemakkelijk te maken hebben we deze regels voor u op een rijtje gezet:

ECW bestanden kunnen vanuit een breed spectrum aan bestandsformaten worden aangemaakt. Het beste resultaat wordt behaald bij compressie vanuit ‘Lossless’  formaten zoals TIFF.

Het aanmaken van ECW’s kan met een aantal standaard producten:

  • - GeoCompressor
  • - IMAGINE Essentials, Advantage of Professional, en Photogrammetry
  • - APOLLO (server omgeving)

Hoewel er meerdere software pakketten zijn die het ECW formaat kunnen aanmaken, wordt in Hexagon Geospatial’s eigen pakketten altijd de nieuwste versie van de ECW omgeving ingebouwd. Zaken als transparantie en de hoogst haalbare snelheid worden alleen hierin gegarandeerd.

Licentie nodig?

De licentie die nodig is om ECW’s te maken is opgenomen in de standaard product van Hexagon. Als u deze in huis heeft hoeft u hier geen aparte licentie of module voor aan te schaffen.

Als u andere software pakketten gebruikt is de volgende bepaling van toepassing:

De ERDAS ECW/JP2 v4.x en v5.x is alleen gratis voor decompressie van beelden. Voor compressie van beelden is het noodzakelijk om dit te doen met de read/write SDK. Hiervoor dient een runtime OEM licentiesleutel te worden aangeschaft.

 Voor degenen die nog altijd de ECW 3.3. SDK versie gebruiken geldt dat beeldbestanden kleiner dan 500MB gratis gecomprimeerd mogen worden. Grotere bestanden vereisen een licentie en de LARGE_Ok optie. (Zie https://gdal.org/drivers/raster/ecw.htm voor originele Engelse tekst)

Het inlezen van ECW-bestanden (off-line) kan door een breed scala aan producten. Uiteraard vallen hier de Hexagon producten onder, maar ook door veel andere producten uit de geo-industrie kunnen ECW’s gelezen worden, al dan niet via een plugin. Applicaties die ECW bestanden kunnen inlezen omvatten onder meer GeoMedia®, ArcGIS® for Desktop, AutoCAD®, Blue Marble Desktop®, LizardTech®, Global Mapper, MapInfo®, Bentley MicroStation® en Smallworld™

Voor ontwikkelaars bestaat een SDK waarmee aan applicaties de mogelijkheid om ECW- en JPEG2000-bestanden in te lezen kosteloos kan worden toegevoegd.

Licentie nodig?

Voor het inlezen van ECW-bestanden is geen licentie vereist. Indien de betreffende applicatie de ECW-bestanden kan lezen (al dan niet via een plugin) is het gebruik ervan verder kosteloos.

De uitzondering betreft mobiele applicaties, waarbij  bestanden groter dan 1 Gigapixel gebruikt worden. In dat geval is er wel een betaalde licentie vereist.

Het ECW-formaat kan ook als basis dienen voor webservices. Hiermee kunt u van een ECW-bestand bijvoorbeeld een WMS-service aanmaken, die als kaartlaag benaderd kan worden in uw geografische webviewer.

APOLLO bezit standaard de mogelijkheid om webservices aan te maken vanuit ECW. Ook voor andere webserver applicaties is het mogelijk om de mogelijkheid tot serveren van ECW toe te voegen.

Voor ArcGIS Server van ESRI bestaat hiervoor een specifieke extensie. Voor andere omgevingen is er een SDK beschikbaar, zodat een ontwikkelaar dit zelf kan toevoegen.

Licentie nodig?

Voor het gebruik van ECW-bestanden in een serveromgeving is altijd een licentie nodig. Dus niet alleen voor het serveren van ECW, maar ook als er bijvoorbeeld met behulp van een tileserver de ECW omgezet wordt in een ander formaat zoals TIFF.

Voor de Hexagon producten is dit standaard opgenomen in de algemene licentie. Voor alle andere producten dient u een licentie bij IMAGEM aan te schaffen. Voor ArcGIS Server gebruikers is er een licentie ‘ECW for ArcGIS Server’ beschikbaar. Voor alle andere omgevingen is er de ECW/JP2 SDK licentie. Deze laatste is in verschillende varianten beschikbaar, afhankelijk van het gebruiksdoel.

Gebruik ECW via applicaties derden

Indien u voor het lezen, (de)comprimeren of serveren van ECW’s gebruikt maakt van applicaties van derden, zoals bijvoorbeeld een GIS viewer, dan zijn altijd de ECW voorwaarden, zoals hier beschreven, van toepassing. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor naleving hiervan.

Sommige leveranciers hebben het gebruik van ECW in hun applicaties afgekocht, zodat hun klanten bij gebruik van de betreffende applicatie automatisch beschikken over de juiste ECW licenties. Uw applicatieleverancier kan u hierover verder informeren.