Asset Management
Asset Management
Accuraat beheer van uw areaal

Iedere organisatie heeft een accuraat en actueel beeld nodig van haar areaal, inclusief de locatie en de onderhoudsstaat. De uitdaging ligt in het dynamisch bijwerken van de situatie ter plekke om zeker te zijn dat u naar de meest recente en complete informatie kijkt, zodat u de juiste strategische beslissingen kunt nemen.

Beheerders kennen de uitdaging van het voortdurend bijhouden van hun assets in het veld – van lichtmasten en rioolputten tot electriciteitsmeters. Onze oplossingen zorgen ervoor dat uw organisatie uw areaal kan beheren middels accurate inwinningstechnieken, analyses en extracties, die u helpen de omgeving en conditie van beheerobjecten te begrijpen en hiermee effectievere planning en onderhoud te realiseren.

icon-bw-solutions

Data democratisering

Verbeter informatiedeling en zorg voor hergebruik om inefficiënties, fouten en risico’s tegen te gaan die optreden wanneer afdelingen in gescheiden datasilo’s werken. Implementeer op een eenvoudige manier gestuurde toegang, datamodellen en workflows waardoor datadeling tussen afdelingen mogelijk wordt.

icon-bw-time-euro

Verminder fouten, verlaag kosten en automatiseer

Beperk de tijd die gespendeerd wordt aan invoeren van data door individuele gebruikers - met inachtneming van de juiste toegangsbeveiliging - in staat te stellen direct informatie bij te werken over objecten, aanpassingen aan de kaart te doen, databases te bevragen en alle geografische informatie te analyseren.

icon-bw-full-people

Aansturing van uw medewerkers in het veld

Haal het maximale uit uw buitendienst, door datainwinning en muteren via het web mogelijk te maken voor niet-GIS-gebruikers, zowel op kantoor als in het veld.