Missie en visie
Missie en visie

missie

Wij geloven in verbinding. Wij geloven dat locatie mensen en data verbindt; met elkaar, hun omgeving en de veranderingen die ons bezig houden.

 

Wij gaan ervoor de kloof tussen mensen en de digitale wereld te dichten. Door informatie een persoonlijke ervaring te maken laten we iedereen zich thuis voelen in de digitale wereld. Zo kunnen we ons samen ontwikkelen en een relevante bijdrage leveren aan onze maatschappij en leefomgeving.

 

In alles wat we doen zijn we nieuwsgierig en moedig. Wij leveren vakmanschap door data te verbinden in ruimte, tijd en schaal. Wij omarmen verandering en durven te streven naar een ecosysteem van innovatie en co-creatie.

visie

Wij hebben de ambitie om digitale verspilling tegen te gaan. Dat doen we door alle data direct te verbinden, visualiseren en analyseren. Onze Smart Digital Reality oplossingen leveren snel inzicht in alle dimensies van complexe, ruimtelijke vraagstukken. Zowel de data als de kennis wordt meegenomen om te sturen en besluiten te nemen.

 

Wij willen de eerste keuze en lange termijn partner zijn voor de overheid en het bedrijfsleven om samen de digitale transformatie te versnellen door inzet van locatie-intelligentie.

 

Wij leveren de kennis en technologie om data te automatiseren, visualiseren, analyseren en te vertalen in sturingsinformatie. Met onze Smart Digital Reality oplossingen worden nieuwe verbanden zichtbaar die nodig zijn voor het bouwen aan een veilige, leefbare en duurzame toekomst.

 

Wouter Brokx
CEO

 

IMAGEM ©2020