Bij de 2014 release heeft Hexagon Geospatial naast veel nieuwe functionaliteit ook het portfolio vereenvoudigd. Veel losse modules zijn nu in de basisproducten ondergebracht of als bundel beschikbaar. En dat biedt nieuwe mogelijkheden voor onze gebruikers.

Voor gebruikers van IMAGINE betekent dit onder meer dat zij standaard de beschikking krijgen over Enterprise Loader (voor het vullen van Oracle databases), Easytrace (voor het geautomatiseerd vectoriseren van rasterpatronen (zoals wegen)), Vector en Radar Interpreter (voor het werken met radarbeelden). Specifiek voor het IMAGINE Advantage niveau komt ImageEqualizer in de basis (voor het corrigeren van onderlinge radiometrische verschillen in fotobeelden).

Daarnaast zijn een zevental modules (AutoSync, DeltaCue, Stereo Analyst, VIrtualGIS, NITF, Orthoradar en StereoSAR DEM) voortaan samengebracht in het nieuwe Expansion Pack. Huidige gebruikers van 1 of meer van de modules in dit pack ontvangen automatisch het volledige Expansion Pack!

Ook voor GeoMedia gebruikers is veel waarde aan de basis toegevoegd. Zo beschikt Geomedia Essentials 2014 voortaan over directe lees- en schrijfrechten in Oracle Spatial en SQL Server, en wordt IMAGINE Essentials standaard meegeleverd. Geomedia Advantage gebruikers hebben in de 2014 release de beschikking over de volledige GRID module, inclusief LIDAR tools. GeoMedia Pro gebruikers ontvangen vanaf 2014 GeoMedia Professional, met daarin Parcel Manager, Public Works, Fusion en Transaction Manager.

LPS heet vanaf nu IMAGINE Photogrammetry. En voor LPS gebruikers geldt dat ze niet langer apart betalen voor LPS Stereo, en met single model eATE zelf hoge dichtheid puntenwolken uit stereobeelden kunnen berekenen.

Hexagon Geospatial 2014 biedt met deze repackaging veel waarde voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers. Vraag vandaag nog uw licentie aan en profiteer van de nieuwe mogelijkheden!With the 2014 release Hexagon Geospatial has added extensive functionality and simplified the portfolio. Several separate modules have now been integrated in the core product levels or available as new bundle.

IMAGINE users will get access to the Enterprise Loader – to fill Oracle databases, Easytrace – to automatically vectorize raster patterns like roads, Vector and Radar Interpreter (to process Radar imagery). From the IMAGINE Advantage level up ImageEqualizer functionality comes available in the core product level – to align and mutually correct images radiometrically.

In addition seven modules – AutoSync, DeltaCue, Stereo Analyst, VirtualGIS, NITF, Orthoradar en StereoSAR DEM – are bundled in in the new  Expansion Pack. Current individual module users automatically receive this full Expansion Pack!

The GeoMedia Essentials level has also been extended. GeoMedia Essentials 2014 has direct read- and write capabilities to Oracle Spatial en SQL Server, and now comes with IMAGINE Essentials. GeoMedia Advantage users get full access to the GRID module, including LIDAR tools. With the 2014 release GeoMedia Pro users will receive GeoMedia Professional, including Parcel Manager, Public Works, Fusion and Transaction Manager.

LPS has evolved into IMAGINE Photogrammetry. LPS users will receive LPS Stereo for the same price, and are able to calculate high density point clouds from stereo imagery with single model eATE algorithm.

The 2014 Geospatial portfolio repackaging offers great additional functionality and value for both existing and new users. Contact us today to request your license and start to utilize the new possibilities the Geospatial 2014 release offers.[:]