IMAGEM werkt samen met het Nationaal Smart City Living Lab

IMAGEM werkt samen met het Nationaal Smart City Living Lab

Donderdag 22 Februari 2018

Apeldoorn, Nederland

Nederland staat bekend een ‘early adopter’ en een ‘innovation hub’ te zijn waarbij het leidend is met wereldwijde ‘smart city’ projecten. Smart City projecten in Nederland hebben zo hun eigen uitdagingen waar het gaat om opschalen van smart city toepassingen en het structureel organiseren van smart cities in Nederland.

Dit heeft ertoe aangezet het ‘Nationaal Smart City Living Lab’-programma aan te kondigen dat gericht is op het bieden van innovatieve oplossingen door samenwerking tussen publieke, private en non-profitorganisaties voor data gedreven besluitvorming. Steden die deelnemen aan het Nationale Smart City Living Lab zijn; Breda, Dordrecht, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer.

IMAGEM is erg enthousiast om de strategische samenwerking aan te kondigen met het Nationaal Smart City Living Lab. Deze samenwerking zal innovatieve oplossingen leveren die uiteindelijk de levenskwaliteit in steden zullen verbeteren.

“Bijna alles heeft een locatie. Het is volstrekt logisch om geospatial technologie te koppelen aan databronnen die de status van de smart city aangeven. Dat we de software van Imagem in het living lab mogen gebruiken, helpt ons enorm om de complexiteit van de smart city zichtbaar te maken.” Hans Nouwens, programmadirecteur Nationaal Smart City Living Lab.

IMAGEM heeft locatie intelligentie gebaseerde oplossingen ontwikkeld om in steden het effect van beleid te monitoren en bestuurders en beleidmakers te voorzien van de nodige informatie om tijdig en onderbouwd een beslissing te kunnen nemen. Deze oplossingen variëren van monitoring van luchtkwaliteit tot bedrijvigheid & werkgelegenheid naar beheer openbare ruimte en asset management.

“Data visualisatie is belangrijk om de effecten van beleid te monitoren. Dit is nu mogelijk met datasets uit verschillende bronnen met locatie intelligentie te combineren en zo data gedreven besluitvorming tot stand te laten komen door informatie te creëren voor inzicht en kennis.. De locatie intelligente applicaties verbinden multi-source data van sensoren, satelliedata, luchtfoto’s en administratieve gegevens en visualiseert de informatie op interactieve en dynamische wijze. Deze cloud-gebaseerde dashboards verkorten de tijd aanzienlijk tussen de beslissing en de te nemen actie.”, zegt Niels de Graaf, Market Manager Overheid bij IMAGEM.

Met de Smart M.App®-technologie combineert IMAGEM content, workflows en geoprocessen om krachtige visualisaties te produceren. De deelnemers aan het Nationaal Smart City Living Lab kunnen gebruikmaken van kant-en-klare dashboards die specifiek ontworpen zijn voor gemeenten: Smart Emissie, Smart Economische Zone, Smart Reporting, Smart Roads, Smart Riolering, Smart Verlichting en Smart Oplaadstations.

Deze dashboards kunnen eenvoudig door de gemeenten worden aangepast om een compleet nieuwe dashboard te maken of zelfs nieuwe applicaties te realiseren.

OVER IMAGEM

We zijn IMAGEM. Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein. Wij vertalen gegevens van de veranderende leefomgeving om data-gedreven besluiten te kunnen nemen. Ons platform met hybride softwaretechnologie zet real-time data om in bruikbare informatie, waarbij zelflerende algoritmes ingezet kunnen worden om voortdurend verbeterende voorspellingen te kunnen maken. Wij vertalen geospatial data en informatie in kennis en inzicht, en hiermee willen we overheden, burgers en andere stakeholders helpen de juiste keuzes en besluiten te kunnen nemen voor meer grip op de toekomst. Voor meer informatie: oud.imagem.nl.

Voor meer aanvullende informatie, neem contact op met: 
Yashita Arora, Marketing Director, IMAGEM +31 (0) 55 3034 360, marketing@imagem.nl.

Over het Programma Nationaal Smart City Living Lab

Dit programma stelt gemeenten in staat om ervaring op te doen met datagestuurd werken en sensoren. Het programma voorziet in Smart City as a Service pakket met daarin een complete technische invulling met sensoren en software, workshops, training en projectbegeleiding. Meer info op www.slimstestad.nl.