Imagem sluit strategische raamovereenkomst met het Kadaster

Imagem sluit strategische raamovereenkomst met het Kadaster

Vrijdag 15 September 2017

Apeldoorn, Nederland

IMAGEM en het Kadaster hebben een strategische raamovereenkomst gesloten rond de inzet en ontwikkeling van Hexagon Geospatial oplossingen binnen het Kadaster. De hoogwaardige kennis die aanwezig is op het gebied van kadastrale en topografische vraagstukken stellen IMAGEM en Hexagon Geospatial in staat haar technologie gericht door te ontwikkelen.

Het gaat om technologie op het gebied van GIS, Remote Sensing, Fotogrammetrie en grootschalig databeheer. Ook het vorig jaar gelanceerde M.App Portfolio voor de inzet van Smart M.Apps is hier onderdeel van. Binnen de overeenkomst behoort ook toegang tot alle kennis ten aanzien van de Hexagon Geospatial technologie, zowel via het team van IMAGEM als van Hexagon Geospatial wereldwijd. De samenwerkingsovereenkomst biedt de partijen de mogelijkheid om in nauwe samenwerking oplossingen voor een breed scala van werkprocessen te creëren.

De strategische raamovereenkomst is een vervolg op de bestaande overeenkomst tussen IMAGEM en het Kadaster voor de beschikbaarstelling van de voormalige ERDAS technologie en de bestaande overeenkomst tussen het Kadaster en Intergraph Benelux B.V. voor GeoMedia technologie. Met de oprichting van Hexagon Geospatial in 2014 zijn deze technologieën samengebracht in één divisie, waarvoor IMAGEM het aanspreekpunt is.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Yashita Arora
Marketing Consultant at Imagem
Yashita.Arora@imagem.nl