Hexagon Geospatial kan melden dan verschillende producten in de Geospatial 2014 portfolio een Open Geospatial Consortium (OGC) CITE certificaat hebben ontvangen.

De 2014 versies van ERDAS APOLLO, GeoMedia WebMap en Geospatial SDI hebben OGC certificaten ontvangen, een internationale standaard voor interoperabiliteit en bevestiging dat de producten naadloos aansluiten bij andere OGC-compliant producten. Deze OGC standaarden maken het mogelijk dat geospatial data en diensten naadloos integreren in bedrijfsprocessen en civiele toepassingen, als ook enterprise computing applications.

“Met het ontvangen van OGC compliance toont de Geospatial 2014 portfolio haar veelzijdigheid en relevantie voor een brede groep klanten,” zegt Mladen Stojic, President van Hexagon Geospatial. “Deze validatie door een derde partij biedt onze gebruikers de mogelijkheid om volledig uitwisselbare systemen te ontwikkelen op basis van producten in deze release.” De Geospatial 2014 release bestaat uit een omvangrijke portfolio van innovatieve technologieën die voortborduurt op de introductie van het fundament zoals dat gelegd is in 2013. De release levert verbeterde analytische mogelijkheden, mobiele ondersteuning en enorme kostenbesparingen die gepaard gaan met het beheer van big data. Met een voortdurende focus op een volledig uniforme, moderne en dynamische portfolio, is met deze product release gelukt om verschillende technologieën af te stemmen die voorheen verspreid waren over diverse productgroepen. Dit levert een groter bereik en beschikbaarheid van volledig geïntegreerde oplossingen voor alle gebruikers van geospatial informatie.

Het OGC is een consortium van bedrijven, NGOs, onderzoeksorganisaties, agentschappen en universiteiten met een gemeenschappelijke visie waarbij iedereen profiteert van het beschikbaar maken van geografische informatie en diensten in welke applicatie, netwerk of platform dan ook. De missie van het OGC is om ontwikkeling en gebruik te stimuleren van geavanceerde open systeemstandaarden en technieken in het veld van geoprocessing en gerelateerde informatie technologieën.

De complete lijst met details van OGC certificatie voor alle producten kunt u vinden op de OGC Compliant Products listing: http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant#Intergraph.Hexagon Geospatial announces that several of the products within the Geospatial 2014 product portfolio have received Open Geospatial Consortium (OGC) CITE certifications.

The 2014 versions of ERDAS APOLLO, GeoMedia WebMap and Geospatial SDI have all received OGC certifications, which meet international standards for interoperability and work seamlessly with other OGC-compliant products. These OGC standards allow geospatial content and services to be seamlessly integrated into business and civic processes, the spatial web and enterprise computing applications.

“In receiving OGC compliance, the Geospatial 2014 portfolio showcases its relevance and versatility to reach a broad range of organizational needs,” said Mladen Stojic, President of Hexagon Geospatial. “This third-party validation enables our users to develop fully interoperable systems that include the key products from the latest release.” Building upon the foundation introduced in 2013, Geospatial 2014 is a comprehensive portfolio of industry-leading technologies, providing enhanced analytical tools, mobile support and tremendous cost savings
 associated with managing big data. With an ongoing focus on a fully united, modern and dynamic product portfolio, this powerful release synchronizes the technologies across all product lines – broadening the reach and availability for fully integrated solutions for all users of geospatial information.

The OGC is a consortium of companies, NGOs, research organizations, agencies and universities with a common vision in which everyone benefits from geographic information and services made available across any network, application, or platform. The organization’s mission is to promote the development and use of advanced open systems standards and techniques in the area of geoprocessing and related information technologies.

For the complete details of OGC certifications for all products, please visit the OGC Compliant Products listing: http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant#Intergraph.[:]