Per 1 april is de zogenaamde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) keten live gegaan. Voorlopig is het aantal bronhouders die de BGT gereed hebben beperkt. Enkele koplopers hebben inmiddels de BGT-keten geheel doorlopen. De BGT bestanden van deze bronhouders kunnen reeds worden gedownload via de PDOK-site. Het ligt in de lijn der verwachting dat het gebruik van de BGT als product in verschillende ruimtelijke processen snel gaat toenemen.

Om deze reden heeft Imagem als distributeur van de Hexagon Geospatial software portfolio, voor Geomedia Desktop, een plug-in beschikbaar gesteld die het inlezen van de BGT bestanden vergemakkelijkt. De plug-in is voorlopig bedoeld om alleen die bestanden in te lezen die via https://www.pdok.nl  kunnen worden gedownload.

Op eenvoudig manier wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om een folder te kiezen waarin de BGT bestanden van PDOK zijn gedownload. De bestanden worden altijd in een Access warehouse geïmporteerd. De gebruiker staat het vervolgens vrij om BGT data naar een andere Read/Write Data warehouse te exporteren conform de standaard functionaliteit van Geomedia.

GM_BGTImport

Voor extra informatie of download van de setup kan contact met Imagem worden opgenomen.[:]