Waterschappen

Waterschappen

Vloeiend waterbeheer

Grote beheergebieden en enorme aantallen assets vereisen veel inspanning voor monitoring en beheer. Wij verbinden data uit diverse bronnen om deze vervolgens te analyseren, te visualiseren en als direct bruikbare informatie te presenteren middels intelligente geo-platforms. Door processen te automatiseren wordt effectief inzicht verkregen en kunnen datagestuurd beslissingen genomen worden.

 

Schouw M.App

De schouw is een terugkerend proces bij veel waterschappen en vereist een aanzienlijke inzet van mensen, tijd en kosten. Laat het water stromen en houd de voeten droog. Monitor en controleer sneller op obstructies in de waterwegen door processen voor inspecteurs te automatiseren.

Opsporen dempingen

Bent u op de hoogte van dempingen in en nabij de waterlopen van uw gehele areaal? Beheer de aan- en afvoer van oppervlaktewater en spoor dempingen op met geautomatiseerde detectie op basis van luchtopnamen of satellietbeelden en neem gericht actie.

Registratie op orde

De wereld verandert, maar de registraties van assets veranderen niet altijd mee. Analyseer de juistheid en volledigheid van uw registraties door geautomatiseerde processen met kunstmatige intelligentie. Machine Learning automatisereert mutatiesignalering en geeft inzicht in afwijkingen van de werkelijkheid.

Handhaven

In de infrastructuur van waterschappen wordt de inmenging van inwoners en bedrijven niet altijd gemeld, zoals activiteiten binnen een beschermingszone. Handhavers kunnen met verschillende oplossingen de activiteiten opsporen en overzichtelijk presenteren, zodat ze effectief en efficiënt ingezet worden.

Beheer van beeldmateriaal

ERDAS APOLLO biedt u de snelste rasterserver ter wereld met een uitgebreid gegevensbeheer. Serveer data in de snelle WMTS zonder tilecache en direct in meerdere projecties en resoluties, vanuit meerdere jaargangen luchtfoto's.

Maak uw waterschap datagestuurd

Wilt u ook effectief inzicht verkrijgen in de processen van uw waterschap? Neem contact met ons op wanneer u van uw waterschap een datagestuurde omgeving wilt maken.