Defensie

Defensie

Informatie gestuurd opereren

Om de juiste beslissingen op het juiste moment te kunnen maken, is een actueel en volledig beeld van de operatie nodig. Dit vereist naadloze integratie van statische en dynamische databronnen om zo tot volledige situational awareness te komen. Hexagon Geospatial biedt de technologie om deze integratie mogelijk te maken en in te passen in bestaande architecturen. Wij creëren hiermee oplossingen die informatiegestuurd opereren mogelijk maakt; op de desktop, in een browser, mobiel en in een beveiligde cloud omgeving.

 

Kom erachter hoe wij informatiegestuurd optreden mogelijk maken.

 

Common Operating Picture

In een missiegebied is het van belang dat iedereen over juiste en dezelfde informatie beschikt: 'Fighting of the same map'. Maar het gaat verder dan dat. 'Fighting of the same data' is belangrijker. Dynamische kaartlagen zorgen ervoor dat alle verschillende niveaus van de commandoketen de informatie krijgen op basis van hun specifieke operationele verantwoordelijkheden. Met de huidige Hexagon Geospatial technologie kan een mix van alle datalagen aangeboden worden, zodat troepen beschikking hebben over de meest nauwkeurige en up-to-date geografische informatie.

Operational Awareness

Krijg inzage in het samenspel van operationele eenheden en gebeurtenissen met betrekking tot de tijd en het gebied waarin de operatie zich afspeelt. Hexagon technologie combineert de data uit multi-domain intelligence en 5D operating environments tot 1 beeld door middel van visualisatie, data-fusie en analyse. Eenduidig registreren, interpreteren en selecteren in de operatie zodat inzage in het wat en waar wordt verkregen om informatiegestuurd te kunnen opereren!

Multi-Domain Intelligence

Combineer en visualiseer sensorgegevens die uit de meerdere domeinen komen. Verzamel dynamische gegevens zoals vluchten, schepen, voertuigen, mensen en cyber, waarmee overzicht een versnelling geeft in de besluitcyclus. Waar voorheen “outranged, outmanned en outgunned” een rol speelde is dit nu veranderd naar “outthink, outdecide and outperform”. De inzet van Multi-Domain Intelligence is het fundament voor situational awareness, noodzakelijk voor het gebruik in 5D Operating Environments.

5D Operating Environments

Een 5D omgeving fuseert 3D informatie met tijdgebonden sensorinformatie en dynamische analyses. De factoren tijd (4D) en schaal (5D) geven op ieder niveau het juiste beeld en daarmee begrip van de huidige situatie. Hierdoor wordt snel inzichtelijk waar prioriteiten moeten worden gelegd en wat de verwachte gevolgen zijn van specifieke keuzes in de operatie, zowel op de grond als in het commandocentrum.

Any Time, Any Place and Any Device (ATAPAD)

Uw actuele gegevens altijd en overal beschikbaar, ongeacht de omgeving van de gebruiker. Hexagon technologie zorgt ervoor dat gegevens niet alleen continue gesynchroniseerd worden tussen centrale, decentrale en mobiele systemen, maar ook dat de getoonde gegevens dezelfde opmaak kennen, volgens vastgestelde Defensie standaarden.  Zo heeft iedereen dezelfde informatiepositie en om daarop te acteren.

Maak informatiegestuurd opereren mogelijk

Weten hoe wij informatiegestuurd optreden mogelijk maken? Klik hieronder om met ons in contact te komen of vraag wat we nog meer voor u kunnen betekenen.