Mocht u van mening zijn dat dit voor uw collega (ook) interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Deelname is kostenloos voor medewerkers van een lokale overheid, wel gaan we na aanmelding uit van uw komst. Bent u onverhoopt toch verhinderd, dan verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 16 juni aan ons door te geven. U mag uiteraard altijd een vervanger sturen. Bij afwezigheid zonder afmelding behouden wij ons het recht voor een bedrag van EUR 30,- in rekening te brengen in verband met kosten voor catering.