Grip op Geo voor Waterschappen

Online evenement | Opnames nu beschikbaar

 

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) heeft de overheid meerdere preventiemaatregelen aangekondigd. IMAGEM heeft er daarom voor gekozen om het evenement te verplaatsen van een fysieke locatie naar een 'online omgeving', zodat deelnemers geen belangrijke informatie mislopen.

Waterschappen hebben duizenden en duizenden kilometers aan watergangen te beheren. De registratie van de ligging van deze waterwegen komt niet altijd overeen met de werkelijke situatie. Denk hierbij aan niet vergunde dempingen of de aanleg van zonneparken en kassen waarbij de veranderingen niet altijd worden gemeld.

 

In deze sessie wordt een aanpak uiteengezet die een op basis van remote sensing data aangeeft of de ligging van een watergang een logische is. Dat willen zeggen kan op basis van criteria als indices van vegetatie, water en hoogte daar wel een watergang liggen? Indien de kans groot is dat dit niet het geval is, wordt het stuk watergang dat geen logische ligging heeft, gesignaleerd en gepresenteerd in een interface waar een beheerder makkelijk kan oordelen of de afwijking actie vereist of niet.

 

Tjip van Dale, Senior Geospatial Solutions Specialist

tjip.vandale@imagem.nl

De snelheid waarmee ontwikkelingen om ons heen zich ontvouwen, neemt alleen maar toe. Dit geldt ook voor de gebeurtenissen in de buitenruimte waarop geacteerd moet worden, maar waar geen structuren of mechanismen zijn om daar adequaat op te reageren. Het integreren in bestaande informatiesystemen is vaak tijdrovend en complex.

 

In deze sessie laten we zien dat met weinig inspanning een integrale oplossing in de ‘Cloud’ kan worden gerealiseerd om een afgebakend proces te automatiseren.  Het proces waar het in dit voorbeeld omgaat, is een schouwproces op watergangen. Via satellietdata en Machine Learning verkregen classificatie van de watergangen in ‘schoon/niet schoon’, wordt via voor gedefinieerde workflows toegedeeld aan inspecteurs. Deze kunnen via een mobiele app de ‘niet schoon’ waterlopen nalopen en de resultaten via een workflow terugkoppelen aan de ‘cloud’ waarna publicatie van de resultaten.

 

Patrick de Groot, Sales Director & Tjip van Dale, Senior Geospatial Solutions Specialist

Beheerders van ruimtelijke data over de buitenruimte dan wel aspecten daarvan, hebben los van de omvangrijke taak om de data-integriteit en -actualiteit te waarborgen, ook de taak om data in de vorm van begrijpelijke en inzichtelijk informatie te presenteren aan hun ‘klanten’.

 

In deze sessie laten we zien dat we in een paar klikken een interactieve kaart kunnen maken die in een opslag de boodschap weergeeft die gecommuniceerd dient te worden en tegelijkertijd via interactieve widgets de getoonde informatie zodanig kan laten bevragen dat deze aansluit bij de behoefte van de gebruiker.

 

Tjip van Dale, Senior Geospatial Solutions Specialist & Dennis Westmaas, Senior Geospatial Solutions Specialist

 

tjip.vandale@imagem.nl

 

dennis.westmaas@imagem.nl

In Nederland liggen vele kilometers waterkeringen. De bekleding van deze waterkeringen is uitermate belangrijk om de structurele integriteit van deze keringen als geheel, maar ook in de tijd te kunnen garanderen. Denk hierbij aan uitspoeling of erosie door wind en water.

 

In deze sessie wordt ingegaan hoe gebruikmakend van remote sensing data en ruimtelijke modellen, een beeld gegeven kan worden van de uniformiteit en continuïteit (geen gaten) van dijkbekledingen en zeker zo belangrijk, de veranderingen die daarin optreden. Dit kan de beheerder het signaal geven om gerichte controles uit te laten voeren op risicogebieden

 

Tjip van Dale, Senior Geospatial Solutions Specialist

 

tjip.vandale@imagem.nl

Voor het online evenement heeft u het volgende nodig:

Links naar online sessies

bij de hand

Computer

of tablet

Stabiele
internetverbinding

Browser

om sessies bij te wonen

Heeft u deze sessies gemist?

De sessies zijn beschikbaar via webcasts en u kunt altijd contact met ons opnemen.