Grip op Geo voor GEO-ICT & Advies- en Ingenieursbureaus

Online evenement | Opnames nu beschikbaar

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) heeft de overheid meerdere preventiemaatregelen aangekondigd. IMAGEM heeft er daarom voor gekozen om het evenement te verplaatsen van een fysieke locatie naar een 'online omgeving', zodat deelnemers geen belangrijke informatie mislopen.

Beheerders van ruimtelijke data dan wel aspecten daarvan, hebben los van de omvangrijke taak om de data-integriteit en -actualiteit te waarborgen, ook de taak om data in de vorm van begrijpelijke en inzichtelijke informatie aan hun ‘klanten’ te presenteren. In deze sessie laten we zien dat we in een paar klikken een interactieve kaart kunnen maken die in een opslag de boodschap weergeeft, die gecommuniceerd dient te worden en tegelijkertijd via interactieve widgets de getoonde informatie zodanig kan laten bevragen dat deze aansluit bij de behoefte van de gebruiker.

De Spatial Modeler is de geografische motor van Hexagon Geospatial en is gekoppeld aan producten zoals ERDAS IMAGINE®, GeoMedia®, M.App X® en M.App Enterprise®. In deze sessie wordt gekeken naar de functionaliteit in de Spatial Modeler. Er worden modellen gemaakt, getoond en uitgelegd waarbij gebruik gemaakt wordt van vectoren, luchtfoto’s, puntenwolken en Machine Learning. Er wordt dus een overzicht gegeven van de functionaliteit die beschikbaar is in de Spatial Modeler.

Wist u dat tegen 2050 verzakking in Nederland naar verwacht €22 miljard aan schade zal veroorzaken? Bent u bereid om uw klanten uit te rusten met hulpmiddelen om met de gevolgen van verzakkingen om te gaan? Verzakking van de ondergrond is op sommige plaatsen een continue proces, op andere plaatsen gebeurt het na menselijk ingrijpen. Monitoring is van belang om te zien wanneer verzakking leidt tot problemen en om hierop te kunnen anticiperen.

 

IMAGEM heeft in samenwerking met Planetek Italia hier een dienst voor opgezet. In deze sessie leggen we uit hoe dit werkt, en laten we veel voorbeelden zien van daadwerkelijke metingen. Ook gaan we in op de mogelijkheden om vanuit die data sturingsinformatie te maken met behulp van M.App Enterprise®.

Het Luciad Portfolio biedt organisaties de mogelijkheid om op een flexibele manier 3D data te visualiseren en te analyseren, vanuit een browser of desktop applicatie. In deze sessie laten we zien hoe je eenvoudig 3D data in LuciadFusion als service beschikbaar maakt en hoe je vervolgens in een LuciadRIA webclient deze data benadert en analyseert. De demo laat zien hoe je middels de beschikbare API’s deze client naar je eigen hand zet.

Voor het online evenement heeft u het volgende nodig:

Links naar online sessies

bij de hand

Computer

of tablet

Stabiele
internetverbinding

Browser

om sessies bij te wonen

HEEFT U DEZE SESSIES GEMIST?

De sessies zijn beschikbaar via webcasts en u kunt altijd contact met ons opnemen.