Grip op Geo voor Gemeenten

Online evenement | Opnames nu beschikbaar

 

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) heeft de overheid meerdere preventiemaatregelen aangekondigd. IMAGEM heeft er daarom voor gekozen om het evenement te verplaatsen van een fysieke locatie naar een 'online omgeving', zodat deelnemers geen belangrijke informatie mislopen.

Alle processen binnen een gemeente hebben te maken met een locatie. Het is dus evident om locatie-technologie in te zetten om effecten van beleid te monitoren of ter ondersteuning van de besluitvorming. Standaard GIS viewers vindt men lastig te begrijpen, omdat deze niet toegespitst zijn op het werk- en informatieproces. En nog steeds wordt binnen vele organisaties business intelligence niet gekoppeld aan geo-informatie. In deze sessie demonstreren wij hoe snel en eenvoudig het is om locatie-intelligente applicaties te realiseren en te ontsluiten. Wij demonstreren hoe je data transformeert naar informatie met onze unieke 2D en 3D informatievoorziening. Begrijpbare informatie, kennis en inzicht voor iedereen binnen elk domein.

Het klimaat verandert en zorgt voor wateroverlast, verdroging, hittestress, overstromingen en een ongezonde leefomgeving om in te werken en leven. Wist je dat je met geo-data het beleid op deze vraagstukken kan monitoren? Wees relevant en help jouw gemeente door continu inzicht te bieden rondom bijvoorbeeld wateroverlast, verdroging en hittestress. In deze sessie demonstreren wij hoe geo-informatie kan bijdragen in het monitoren van de effecten van het beleid rondom de klimaatadaptatie met interactieve dashboards. Toegelicht zal worden hoe je remote sensing toepassingen kan inzetten als informatievoorziening ten behoeve van de klimaatadaptatie.

Steeds meer gemeenten hebben beschikking over puntenwolkdata, maar weten eigenlijk niet precies wat ze er mee kunnen. In deze sessie zal toegelicht worden wat je hiermee kan. Puntenwolken kunnen afstammen van UAV (drone) of stereoluchtfoto’s. De puntenwolken worden gevisualiseerd, bewerkt, gefilterd, geconverteerd en gebruikt in tussen- en eindproducten. In deze stappen wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste versies van ERDAS IMAGINE, IMAGINE for UAV, Spatial Modeler en Luciad technologie. Gemeenten kunnen met puntenwolken digitaal en in 3D beter inzicht krijgen van hun grondgebied en deze informatie eenvoudig delen.

IMAGEM heeft samen met Hexagon Geospatial en haar relaties opnieuw behoorlijke stappen gemaakt hoe 3D informatievoorzieningen (de Digital Twin) bijdraagt aan verschillende processen binnen een gemeente. In deze sessie demonstreren wij hoe eenvoudig het is om bijvoorbeeld een nieuw project/object in een bestaand 3D model te plaatsen, zodat zichtbaar wordt hoe het project/object in de werkelijkheid eruit zou kunnen zien. Daarnaast worden er enkele 3D informatievoorzieningen samen met gemeente Almere gerealiseerd. Ervaar en leer hoe gemeente Almere de toegevoegde waarde van 3D informatie gaat toepassen en laat je inspireren. Tot slot wordt gedemonstreerd hoe je snel en eenvoudig 3D informatie beschikbaar kan stellen binnen de organisatie, zodat men in kleine stappen leert omgaan met 3D informatie.

Voor het online evenement heeft u het volgende nodig:

Links naar online sessies

bij de hand

Computer

of tablet

Stabiele
internetverbinding

Browser

om sessies bij te wonen

HEEFT U DEZE SESSIES GEMIST?

De sessies zijn beschikbaar via webcasts en u kunt altijd contact met ons opnemen.