Veenomeen 2018

Veenbodemdaling

Op het Veenomeen gaat de aandacht uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar omgaan met bodemdaling door slappe klei- en veenbodems in stedelijk en landelijk gebied.

IMAGEM staat deze dag op de kennismarkt waar wij meer vertellen en laten zien over deformatiemeting. Dankzij deze speciale technologie ontstaat een actief monitoringsysteem waarmee schade door verzakkingen kan worden voorkomen.

Lees Meer over deformatiemeting Lees Meer over het Veenomeen