Smart Emission Sessie 2017

Aanmelden voor Sessie Agenda

Er is in toenemende mate aandacht voor de invloed van lucht en geluid op onze gezondheid. Gemeenten huren vaak gespecialiseerd bedrijven in voor het in kaart brengen hoe het staat met luchtkwaliteit of de geluidsbelasting binnen hun gemeente. Na verloop van tijd wordt dan een rapport opgeleverd met resultaten gebaseerd op de periode van de meting. Inwoners van de stad zijn vaak niet in staat dit proces te volgen en praktisch de vertaling te maken naar hun eigen achtertuin.

Met Smart Emission wordt juist dit mogelijk en krijgt u en uw inwoners eenvoudig en snel duidelijk inzage in de ontwikkelingen. Op 22 en 29 juni zal in de middag een speciale informatie sessie verzorgd worden waar u geïnformeerd wordt over de eenvoud en toegevoegde waarde van Smart Emission in uw eigen stad. Smart Emission is een plug & play oplossing waar u de sensoren plaatst en verbind met het internet en klaar!

De Gemeente Nijmegen werkt al sinds 2015 met vele luchtkwaliteit sensoren in haar stad om zodoende trends en ontwikkelingen in de luchtkwaliteit, temperatuur en geluid te volgen. U kan nu ook uw stad voorzien met Smart Emission om zodoende de luchtkwaliteit, temperatuur en geluid bij te houden.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze informatiesessie. Neem ook een collega mee die verantwoordelijk is voor luchtkwaliteit. Tijdens deze sessie zullen de betrokken personen van de gemeente Nijmegen hun ervaringen delen, zal Intemo u informeren over de sensoren en zal Imagem demonstreren hoe eenvoudig u deze data kan presenteren, analyseren en toepassen.

Schrijf u dus snel in en start nu met inzicht krijgen in uw luchtkwaliteit!

Aanmelden voor Sessie Agenda

U bent welkom vanaf 13.30 uur, om 14:00 uur start het inhoudelijk programma. We ronden om 16.30 uur af met een borrel.


Mocht u van mening zijn dat dit voor uw collega (ook) interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Deelname is kostenloos voor medewerkers van een lokale overheid, wel gaan we na aanmelding uit van uw komst. Bent u onverhoopt toch verhinderd, dan verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 16 juni aan ons door te geven. U mag uiteraard altijd een vervanger sturen. Bij afwezigheid zonder afmelding behouden wij ons het recht voor een bedrag van EUR 30,- in rekening te brengen in verband met kosten voor catering.

29 juni 2017 - Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn