Grip op Geo voor Waterschappen

De wereld van geo-toepassingen is aan het veranderen. Steeds meer complexe processen worden geautomatiseerd en steeds meer basisgegevens worden op een intelligente en dynamische manier met elkaar geconfronteerd, waardoor datagestuurde besluitvorming mogelijk wordt gemaakt. Tijdens de Grip op Geo sessies nemen we u mee in deze ontwikkelingen en belichten we wat dit in de specifeke context van een waterschap betekent.

Hoe werkt het, hoe kunt u deze technologie inzetten en wat levert het op? In een aantal praktisch ingestoken sessies nemen we u mee en laten u live zien wat de toegevoegde waarde van machine learning is bij de controle van uw huidige registratie van bijvoorbeeld watergangen en hoe u dit zelf eenvoudig kunt toepassen. Ook het opsporen van ongewenste activiteiten en het eenvoudig inrichten van een mobiele waarnemingen-app komen aan bod.

De sessies zijn bedoeld voor zowel eindgebruikers als informatiemanagers die een goed begrip van de mogelijkheden willen hebben en dit willen kunnen vertalen naar meerwaarde voor de organisatie.

IMAGEM nodigt u graag uit voor deze dag op donderdag 18 april 2019. 

13:30 - 14:00

Inloop & Registratie

14:00 - 14:30

Maak in een paar stappen een eenvoudige waarnemingenapp met Mobile Alert

Een handmatige controle is soms onontkoombaar, dan wil je kunnen beschikken over een eenvoudig te gebruiken mobiele app die snel de juiste info inwint. Het opzetten van zo’n app is met Mobile Alert heel eenvoudig geworden. In 4 stappen zet je een app op, worden meldingen naar de juiste persoon gestuurd en heb je ook direct een sturingsdashboard waarin je alle meldlingen beheert. En dat zonder een letter code te programmeren. Tijdens deze sessie laten we je zien hoe je dit zelf kunt doen.

Patrick de Groot & Tjip van Dale, IMAGEM

14:30 - 15:00

Geautomatiseerd opsporen van ongewenste activiteit in de beschermingszone van een watergang

Er gebeurt veel in de buitenruimte, en sommige van die activiteiten zijn ongewenst, tot ronduit illegaal of gevaarlijk. Het continue handmatig controleren wat er gebeurt is ondoenlijk, zeker bij een groot areaal zoals bij waterschappen. In deze sessie laten we zien hoe we geautomatiseerd dit soort activiteiten kunnen opsporen, zodat handhavers gericht kunnen worden ingezet.

Patrick de Groot & Robbert van Bussel, IMAGEM

15:00 - 15:30

Geautomatiseerd schouwen dankzij satellietbeelden en Machine Learning

Patrick de Groot & Tjip van Dale, IMAGEM

15:30 - 16:00

Koffiepauze

16:00 - 16:30

Klopt mijn data wel? Mogelijkheden om snel afwijkingen in registratie van duikers, watergangen en andere objecten te vinden en te corrigeren

Beheerders van basisregistraties beschikken over een zeer breed scala aan data over het grondgebied, maar komen er soms achter dat de vastgelegde data niet meer geheel overeenkomst met de werkelijkheid. Onze nieuwste detectie algoritmen stellen ons in staat om die afwijkingen op te sporen, zodat je registratie snel weer actueel is. In deze sessie laten we zien hoe dat in zijn werk gaat

Tjip van Dale & Patrick de Groot, IMAGEM

16:30 - 17:00

Roundtable: Co-creatie platform voor waterschappen, waar kennis, toepassingen en technologie samenkomen

17:00 - 18:00

Borrel & Diner