Energize the future

Spatial implementation of energy policies

Met het recente Parijs-akkoord en het veranderende klimaat is de energietransitie relevanter dan ooit. Het beleid is er en daarnaast zijn er vele technieken, innovaties en mogelijkheden om het beleid waar te maken. Echter, bij de ruimtelijke implementatie van klimaatbeleid zijn vele actoren met uiteenlopende belangen betrokken. Dat maakt de implementatie een complex en interessant vraagstuk.

Tijdens het komende Geo Promotion congres wordt een podium geboden aan mensen met nieuwe ideeën om hun visie op de implementatie te bediscussiëren. Op die manier wordt de schakel in het proces van beleid naar uitvoering van de energietransitie onder de loep genomen.

Bekijk Evenement