BeGeo is het podium voor een ieder die actief is in het geo-domein of iets met geo-informatie doet. Op BeGeo komen overheid, de bedrijfs- en onderzoekswereld bij elkaar om kennis over te dragen, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten. Er zijn geo-deskundigen aanwezig, gebruikers van geo-informatie en aanbieders van diensten en producten.