WOZ Gebouw Volume

GEBOUW VOLUME MONITOR - bereken het volume van een gebouw op basis van hoogtebestanden. U kunt de volumes gebruiken voor een inspectie of om uw huidige volume-informatie te controleren.

Waarom deze app?

Voordat er een inspectie plaatsvindt bij een gebouw kunt u al direct inzichtelijk maken hoeveel volume het object heeft door middel van dit slimme dashboard. Daarnaast kunt u ook uw huidige volume informatie vergelijken en toetsen aan de verkregen volumes uit de monitor. Deze app kan voor een uiteenlopend aantal toepassingen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor waardebepaling, maar ook voor energievraagstukken. Ook wanneer uw woningbestand verandert geeft deze app snel inzicht in de toe- of afname van het volume.

Hoe werkt het?

Het WOZ Gebouwen Volume dashboard berekent het volume van gebouwen op basis van een hoogtebestand (DSM) en gebouwcontourenbestand (BAG). Het resultaat is een dynamische Smart M.App met alle gebouwen inclusief het volume en maaiveld hoogte per gebouw. Deze Smart M.App geeft u zelfs de mogelijkheid om shapefiles te downloaden met volume-informatie per gebouw.

Wat doet het?

De dynamische Smart Gebouwen Volume M.App stelt u in staat om op basis van een actueel hoogtebestand en een laag met gebouwcontouren van ieder gebouw het volume te berekenen. De M.App biedt u de mogelijkheid om resultaten te filteren op basis van gemiddeld volume, aantal gebouwen en zelfs het percentage van totaal volume per groep. Selecteer een enkel gebouw of een aantal tegelijk om inzicht te krijgen in trends en patronen.