Smart Riolering

RIOOL KWALITEITSMONITOR - Biedt u alle benodigde informatie om keuzes te beoordelen en te maken voor een adequaat rioleringsplan en -beleid. De monitor geeft u controle over het rioleringsnetwerk en de financiën middels een overzicht van de opbouw en samenstelling van uw rioolstelsel en de daarbij behorende operationele en vervangingskosten.

Waarom deze app?

Inzicht in het rioleringsnetwerk is noodzakelijk voor een adequaat rioleringsplan en -beleid. Wanneer er werkzaamheden zijn verricht om het riool naar een gewenst kwaliteitsniveau te brengen, wilt u het actueel blijven beheren. Zo houdt u de riolering in goede conditie met zo weinig mogelijk storingen. Deze monitor geeft u controle en inzicht in het rioleringsnetwerk en de daarbij horende operationele en vervangingskosten.

Hoe werkt het?

Dit dashboard combineert locatiegegevens met statistieken en informatie over het rioleringsnetwerk. Versimpel en stroomlijn de grote hoeveelheid informatie vanuit verschillende bronnen in dit beknopte dashboard, zodat u onderbouwde beleidskeuzes kunt maken.

Wat doet het?

De nadruk bij de Smart Riolering M.App ligt op het beheer en controle van het rioleringsnetwerk. U krijgt direct inzicht in de status van het rioleringsnetwerk en de te verwachte onderhoudskosten. Het dashboards versimpelt en stroomlijnt data vanuit verschillende bronnen. Hiermee kunt u onderbouwde beleidskeuzes maken en geeft u de mogelijkheid om ‘real-time’ beleidsimpact te analyseren.

Ontwikkeld door Antea Group en Gemeente Almelo