Monitor Leegstand en bedrijfsvestigingen

LEEGSTAND EN BEDRIJFSVESTIGING MONITOR - In een uniek en dynamisch overzicht krijgt u direct inzicht in de economische status binnen een gemeente of regio. Dit dashboard geeft ook de jaarlijkse veranderingen aan in commerciële en zakelijke gebieden, inclusief historische gegevens, trends en impact op de arbeidsmarkt. 

Waarom u het nodig heeft

Werkgelegenheid, bedrijvigheid en economie zijn voor elke gemeente essentieel. Een gezond en vitaal bedrijfsleven in de breedste zin (industrie, middenstand, de recreatieve sector, horeca en het agrarische bedrijfsleven) zijn voor de leefbaarheid, vitaliteit en werkgelegenheid van onze kernen van groot belang. Een goed inzicht in de trends en ontwikkelingen hiervan is dus noodzakelijk.

Hoe werkt het?

Monitor leegstand en bedrijsvestiging is een dashboard waarin verscheidene data en bronnen én locatiegegevens gecombineerd worden. Deze gegevens worden gevisualiseerd in één helder en dynamisch overzicht. U krijgt direct inzicht in onder andere de bedrijventerreinen, werkzame personen, sectoren en leegstand door de jaren heen.

Wat doet het?

U krijgt sturingsinformatie waarmee u direct actief beleid kunt uitvoeren op onder andere het leegstand of werkgelegenheid vraagstuk. Dit dashboard geeft onder andere de veranderingen aan van: bedrijventerreinen, de sectoren, bedrijfsvestigingen en leegstand. U kunt de impact van het beleid monitoren, patronen en trends visualiseren en de dashboards gebruiken voor effectieve implementatie van plannen.

Diepgaande Marktinzichten

Krijg meer inzage in de economische zones in een interactief en overzichtelijk scherm. 

Meet Impact van Beleid

Visualiseer dynamisch de impact van beleid gedurende een bepaalde periode. 

Betere Beslissingen Maken

Gebruik inlichtingen om dashboards te maken die data gedreven beslissingen te maken waarmee direct de economische status van een stad of regio beïnvloed kan worden, net als de leefbaarheid voor de inwoners. 

Feiten over Nederlandse Arbeidsmarkt

Aantal werkenden (2015*)12.680.000
Aantal werkzoekenden (2015*)591.000
Aantal bedrijven (2015**)1.777.183
Aantal faillisementen (2015**)5.145
Aantal zzp'ers (2015**)928.279

* bron: CBS
** bron: Kamer van Koophandel

Ontwikkeld door Gemeente Almere
In gebruik bij Economische Zaken, Almere