Energie Transitie Dashboard

ENERGIE TRANSITIE MONITOR - Het Energie Transitie Dashboard helpt u inzichtelijk te maken welke duurzame energiebronnen u waar wilt plaatsen. In één oogopslag wordt voor u duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energieneutraal’ behaalt en worden de bijdrages van verschillende maatregelen als energieopwekking en –besparing, overzichtelijk in een interactieve kaart weergegeven en kunnen scenario’s worden opgesteld.

Waarom deze app?

De (lokale) overheid staat voor de opgave om de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening te vertalen naar concreet energiebeleid met een bijbehorend programma. Van centrale fossiele naar duurzame decentrale energievoorziening. Maar heb je genoeg aan twintig windmolens of een zonnepark van tweehonderd hectare? En waar kan je windmolens plaatsen? Kan je ook energie neutraal worden zonder windmolens? Het Energie Transitie Dashboard maakt het inzichtelijk.

Hoe werkt het?

Het Dashboard bevat allerlei gegevens en kengetallen die relevant zijn voor uw gemeente. Denk aan verwachte energieopbrengsten of een belemmeringenkaart. Daarnaast vind u onder meer lokale data over Natura 2000-gebieden en is in een oogopslag te zien waar de infrastructuur zich bevindt en woongebieden of bedrijventerreinen liggen. Zo brengt u snel in kaart waar ruimtelijke mogelijkheden liggen en waar niet.

Wat doet het?

Het dashboard bevat een interactieve kaart van uw gemeente. Op deze kaart kunt u lokale oplossingsrichtingen inpassen en intekenen. Een kwestie van spelen met de mogelijkheden die er zijn op basis de wensen, voorkeuren en mogelijkheden van de gemeente. Wat draagt een windmolen van 200 meter bij? Zet een zonnepark qua energieopbrengst zoden aan de dijk? En waar is ruimte voor een biocentrale? Met het dashboard maakt u de mogelijkheden visueel en op basis hiervan kom je als gemeente tot onderbouwde aannames.

Waar wordt het toegepast?

Het dashboard is al op verschillende manier toegepast. In een werksessie bij de gemeente Noord-Beveland werd samen met netbeheerders, ondernemers en bestuurders gezocht naar de mogelijkheden om groene energie op te wekken. In een interactieve workshop in Hoogeveen werd de discussie over het behalen van de energie ambities in kaart gebracht.

Ontwikkeld door NedGraphics i.s.m. Antea Group