Datagedreven werken en beslissen met burgerparticipatie

De Nederlandse burger verwacht dat hun belastinggeld goed besteed wordt. Bijvoorbeeld aan het onderhoud van de openbare ruimte. Voor een optimaal resultaat worden werkprocessen gekoppeld aan zaken waar de burger zich aan ergert en waar hij een actieve rol voor de gemeente ziet, zoals:

Voor het afhandelen van deze problemen is ook het tijdig ontvangen van juiste informatie belangrijk. Dus, waarom niet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, de gemeente samen met hun waardevolste databron, de burger? Een twee-weg communicatiemiddel tussen burger en gemeenten is daarom evident.

Plug and Play

Gratis app voor burgers op iOS en Android. Toegang tot app voor groot deel burgers tegen hele lage kosten.

Integratie van meerdere databronnen en dataformaten met locatie

Afstemmen van planning, inspanning en middelen op basis van locatie en afleiden van patronen en analyses.

Op maatgemaakte rapporten voor data-gedreven besluitvorming

Elke afdeling kan van hetzelfde platform en data gebruik maken en kennis delen. Leidt tot betere besluitvorming.

Maak je eigen meldingscategorie

Categorieën zijn te personaliseren naar eigen behoefte. Flexibel en relevant voor burgers voor meerdere thema’s.

Status monitor

Burgers hebben inzicht in de voortgang van hun melding. Versterkt vertrouwen in de overheid en vergroot de betrokkenheid van de burgers.

Anoniem melden indien gewenst

Conform AVG, daardoor wordt de drempel om te melden lager en dus hogere respons ratio.

MAAK UW GEMEENTE EEN BETERE LEEFOMGEVING!

Wilt u ook van uw burgers horen welke onderwerpen hen aan het hart gaat? Neem contact met ons op wanneer u ook van uw gemeente een mooie en veilige plek wil maken om in te wonen en werken.