Verbeter de veiligheid door burgers bomen met eikenprocessierupsen te laten melden

 

Weet u waar welke bomen staan? En of deze bomen naast drukke wegen of paden staan? Weet u of deze bomen een risico vormen wanneer de eikenprocessierups terugkomt?

Wat zijn eikenprocessierupsen? De eikenprocessierups is een vlinder uit de familie tandvlinders en de onderfamilie processievlinders. De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. De brandharen kunnen bij de mens hevig jeukende huidontstekingen veroorzaken (bron: Wikipedia).

 

Het was een ware plaag afgelopen zomer. Het nieuws stond er vol van: De eikenprocessierups was terug. Volgens het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) kwamen er vier keer zo veel mensen met jeukklachten bij de huisarts dan normaal. Door samen te werken met uw burgers is het mogelijk om sneller te schakelen bij meldingen van de rups.

Het aanpakken van deze rupsen wordt bij gemeenten nog vaak gedaan door de groenvoorziening of plantsoendienst van de gemeente. Deze diensten houden het groen in de gemeente bij en kampen met tekorten, terwijl de eikenprocessierups terrein wint en een risico is voor de volksgezondheid. Hoe kan de gemeente er dan voor zorgen dat de rupsen snel in kaart worden gebracht?

Burgerparticipatie

Het burgerparticipatieprogramma van IMAGEM helpt gemeenten en bewoners met het communiceren en oplossen van dagelijkse problemen die de levenskwaliteit bevorderen. De oplossing kan gebruikt worden door burgers om bomen met de eikenprocessierups te melden, en door gemeenten om actie te ondernemen. Op deze manier voorkomt u ook dat burgers zelf ingrijpen, die bijvoorbeeld zelf de rupsen wegbranden. Dat kan voor meer risico’s zorgen, zowel bij de burgers als de natuur.

Wanneer de meldingen van burgers op het dashboard binnenkomen, kan de gemeente verdere acties plannen. Ze kunnen de bomen markeren of direct rupsen verwijderen waar en wanneer nodig is. In elke situatie moeten meerdere afdelingen samenwerken en communiceren met burgers om het probleem op te lossen.

Ons burgerparticipatieprogramma helpt gemeenten om contact te leggen en te communiceren met hun burgers en maakt het mogelijk om op feiten gebaseerde beslissingen te maken. Meer weten?

Andere gebieden met oplossingen via burgerparticipatie

Rommel op Straat

Hondenpoep

Eikenprocessierups

Te hard rijden

Melding sociale overlast

Parkeerproblemen

Criminaliteit en drugs

Defecte straatverlichting

Vuurwerkoverlast

En nog veel meer!

MAAK UW GEMEENTE EEN BETERE LEEFOMGEVING!

Wilt u ook van uw burgers horen welke onderwerpen hen aan het hart gaat? Neem contact met ons op wanneer u ook van uw gemeente een mooie en veilige plek wil maken om in te wonen en werken.