Geslaagde workshop met ‘Energie Transitie Dashboard’ op ROm-seminar

Geslaagde workshop met ‘Energie Transitie Dashboard’ op ROm-seminar

Op het goed bezochte  seminar ‘Regie bij Energietransitie’  op 1 februari jl te Amersfoort, is door de adviseurs van Antea Group een levendige workshop verzorgd met behulp van de applicatie ‘Energie Transitie Dashboard’. In de workshop werd aan de hand van een rollenspel door de deelnemers, gediscussieerd over mogelijke verduurzamingsscenario’s.

Effecten van maatregelen als: energiebesparing, plaatsen windmolens, realiseren zonneparken en de inzet op bio-energie konden hierbij direct worden gevisualiseerd en doorgerekend in de digitale kaart. Naast plaatsing op de kaart konden maatregelen ook van een gepland jaartal worden voorzien, daarmee gefaseerd toewerkend naar een energie-neutrale gemeente per 2050.

Door het combineren van de verduurzamingsmaatregelen met verschillende kaartlagen als bebouwing, eigendommen, bestemmingen en  natuurbeschermingsgebieden, ontstond ook een levendige discussie over de (on-)mogelijkheden van ruimtelijke inpassing. 

De inzet van het Energie Transitie Dasboard kan hiermee een effectieve ondersteuning vormen bij de discussie met alle stakeholders over gewenste verduurzamingsscenario’s. Op deze wijze draagt het Dashboard bij aan het vergroten van het inzicht, het draagvlak, en de concretisering van te nemen verduurzamingsmaatregelen.

Het Energie Transitie Dashboard is een gezamenlijke ontwikkeling van Antea Group, NedGraphics en IMAGEM.