Van GIS naar de Geospatial lifecycle

Van GIS naar de Geospatial lifecycle

Geografische informatie bevindt zich letterlijk overal om ons heen. Inmiddels hebben we iedere vierkante centimeter op tientallen manieren in kaart gebracht. Of het nu gaat om algemene topografie, kabels en leidingen, fietsroutes of luchtfoto’s, het bestaat allemaal. En we zijn inmiddels ook gewend om deze gegevens via een GIS systeem te analyseren en te ontsluiten.

Beschikbaarheid van geospatial informatie is dan ook niet langer de bottleneck voor het effectief oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Er dient zich echter een nieuwe uitdaging aan, en dat is bijhouding. De waarde van een ruimtelijke dataset is te vergelijken met een auto. Direct na inwinning is deze zeer waardevol, maar de waarde neemt snel af naarmate de dataset ouder wordt. Pas na lange tijd krijgt de dataset weer waarde, vanwege het historisch perspectief. Een beetje zoals een oldtimer dus.

Om ruimtelijke data waardevol te houden is bijhouding nodig. En daarbij is een GIS alleen niet genoeg. Veel geografische data wordt nl. ingewonnen vanuit sensoren. Pas wanneer het volledige proces van inwinning vanuit die sensoren, verwerking in een GIS en ontsluiting via een breed platform met terugmeldfaciliteiten geregeld is, kan gesproken worden van een Geospatial lifecycle.

De beschikbaarheid van nieuwe data uit sensoren is hierbij ook meestal niet het probleem, het is eerder omgekeerd. Er wordt zoveel data ingewonnen dat het een kunst is om hier effectief mee om te gaan. Door allerlei technologische ontwikkelingen zal de hoeveelheid data die via sensoren wordt ingewonnen de komende jaren exponentieel toenemen. Daarmee is data niet langer de waardevolle component, maar de mogelijkheid om van die data snel en gericht toepasbare geo-informatie te maken.

Hexagon Geospatial begrijpt dit en heeft zich dan ook tot doel gesteld de geospatial lifecycle volledig te kunnen beheersen. Dit begint bij krachtige sensoren, zoals luchtfoto-camera’s, laserscanners en een breed scala van satellieten. Voor de eerste twee kan Hexagon putten uit eigen bron, met de sensoren van Leica Geosystems, GeoMax en ... Voor de laatstgenoemde categorie werkt Hexagon nauw samen met partners zoals Digital Globe. En zo kunnen we ondersteuning gaan bieden voor Landsat 8, de geavanceerde satellieten van SkyBox, en ook voor de Sentinel-satellieten in ons eigen Copernicus programma. Hiermee is nog een wereld te winnen, en ook hier draait het weer om het verkorten van de tijd tussen waarnemen en handelen, oftewel efficient Geospatial Lifecycle management.

Om dit te bereiken kiest Hexagon Geospatial ervoor om complexe data (zoals Radar en multispectrale opnamen) te benaderen via een interface die zowel voor een beginnende gebruiker als een meer ervaren professional eenvoudig te bedienen is. Want ook hier treedt een verschuiving op. De ‘echte’ GIS-specialist maakt plaats voor een procesverantwoordelijke die geospatial informatie gebruikt bij zijn inhoudelijke proces. Dit vereist een gebruikersomgeving die uit enorme hoeveelheden beschikbare data snel de juiste informatie op het juiste moment laat zien.

Met die filosofie in gedachten ontwikkelt Hexagon Geospatial haar platform, en implementeert Imagem dit bij de klanten in de Benelux. De verschuiving van ‘hardcore GIS’ naar inhoudelijke processen met een geo-component zorgt er daarbij voor dat we dit steeds vaker in nauwe samenwerking met marktspecifieke partners doen. We hanteren hierbij het adagium van ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Onze partners zijn experts op hun vakgebied en weten welke informatie op welk moment beschikbaar moet zijn en in welk formaat. Imagem zorgt ervoor dat die informatie beschikbaar komt uit de ruwe geodata die binnen een organisatie aanwezig is. Tesamen leidt dit tot een goed geolied systeem en dragen we allemaal ons steentje bij aan de ‘Geospatial lifecycle’. Op naar de toekomst!