DE TRANSFORMATIE NAAR 3D GEO – HET IS MEER DAN EEN FEEST VOOR HET OOG!

DE TRANSFORMATIE NAAR 3D GEO – HET IS MEER DAN EEN FEEST VOOR HET OOG!

De geo-sector komt los van het platte vlak en werkt steeds vaker in drie dimensies. Dit specifieke onderwerp was de kern van Mladen Stojic’s keynote presentatie op HxGN Live dit jaar. 

Vroeger ging 3D vooral om het mooie plaatje en was vorm belangrijker dan functie. Het belangrijkste probleem was daarbij vaak het gebrek aan een valide business case die de extra inspanning om 3D te ontwerpen kon verantwoorden. In een professionele organisatie is een mooi plaatje alleen niet genoeg om deze transitie door te zetten.

Een van de belangrijkste doelstellingen bij we het inwinnen van ruimtelijke data is om verandering te detecteren, zo accuraat als mogelijk. In voorgaande jaren werd mutatiesignalering veelal in 2D gedaan, op basis van een standaard luchtfoto. Dit heeft een behoorlijk aantal nadelen, zoals omvalling, invloed van schaduw en andere omstandigheden die verschillen in pixelwaarden opleveren, wat allemaal een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid om significante veranderingen op te sporen. 

Een paar jaar geleden zijn we begonnen om 3D informatie te gebruiken voor mutatiesignalering, waarbij we puntenwolken gebruiken die hoofdzakelijk uit stereo luchtfoto’s zijn ingewonnen. Dit bewees een grote verbetering te zijn ten opzichte van 2D detectie. In essentie doen individuele verschillen in pixelwaarde er niet meer toe, zolang de hoogte van het punt en de omliggende punten maar aansluiten. Door feitelijk dezelfde basis van 2D te gebruiken, weliswaar in stereo, biedt Hexagon Geospatial technologie ons de mogelijkheid om geautomatiseerd dichte, accurate en actuele puntenwolken te berekenen, die tot in detail laten zien hoe de echte wereld eruit ziet en het mogelijk maakt dit te vergelijken met een voorgaande toestand.

Op basis van hetzelfde platform heeft Imagem een serie ruimtelijke modellen ontwikkeld die het mogelijk maken om specifieke veranderingen op te sporen en te beoordelen, op basis van zelf te bepalen criteria. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld zoeken naar verandering in  aanbouwen,  groenpercelen, toestellen in de openbare ruimte en meer. Maar daar houdt het niet op.  We gaan een stap verder dan een conventionele 3D GIS omgeving en berekenen automatisch 3D gebouwen uit de puntenwolk, waar we vervolgens de texturen op aanbrengen vanuit actueel beeldmateriaal. Het resultaat is een volledig driedimensionaal stadsmodel (of landschap) wat als basis kan dienen voor analysis zoals zichtlijnanalyse, impactstudies voor nieuwe bebouwing, en meer. Dit is niet alleen interessant voor lokale overheden met de komende Omgevingswet, maar bijvoorbeeld ook voor Defensie.

Sommige lezers zullen wellicht vanuit de gaming industrie al lang 3D werelden kennen, die er geweldig uit zien en snel gepresenteerd kunnen worden, en zich afvragen wat het verschil is met deze methodiek. Hoewel dit ook vandaag de dag in de geo-wereld wordt aangeboden, zitten hier nogal wat haken en ogen aan waar het aankomt op professioneel gebruik. Daarom geloven we er bij IMAGEM en Hexagon Geospatial in om liever iets meer tijd te besteden aan nauwkeurigheid zonder het mooie plaatje teniet te doen. Daarbij komt dat circa 90% van dit proces geautomatiseerd plaats vindt, waardoor het creëren van 3D modellen niet uw werkdag verstoort. Dat is dan toch een win-win situatie, vindt u ook niet?

3D is niet langer toekomst, het is er vandaag en dus moet het goed gemaakt worden. We moeten ons nu klaarmaken voor 4D in de komende jaren en dan is gedegen 3D een absolute randvoorwaarde.