Locatiegestuurd beslissingen nemen

Locatiegestuurd beslissingen nemen

Het is een terugkerend thema binnen zowel GeoBusiness Nederland, waar ik deel mag uitmaken van de commissie Innovatie en marktontwikkeling, als daarbuiten: Hoe zorgen we ervoor dat geo een echt integrale plek krijgt binnen het ICT-landschap in Nederland en daarbuiten?

Aan de marktontwikkeling ligt het niet, die voorspelt een groei van de geo-informatiesector van meer dan 300% in 2020, vergeleken met 2015 (Rapport MarketsandMarkets.com), kansen genoeg dus! Het is ook niet vreemd, zo’n beetje iedereen, van bestuurder tot aan de tiener met zijn eerste mobieltje gebruikt locatiegebonden informatie. Het verschil met vroeger is dat dat niet meer gebeurt in specialistische applicaties waar jarenlange kennis en ervaring voor nodig is, maar als onderdeel van wat men met een paar vingers op smartphone kan bedienen.

Locatie is een cruciale factor bij veel van de beslissingen die ondernemers, bestuurders en onderzoekers dagelijks nemen. Tegelijkertijd is het niet een op zichzelf staand gegeven. Net zoals financiele KPI’s, historische onderhoudsgegevens of bevolkingssamenstelling is de locatie van een object, trace of gebied een eigenschap. Pas in de context van alle gegevens samen wordt informatie gemaakt. Locatie is daarbij in veel gevallen de verbindende factor. Tot zover geen nieuws. Echter, de  benadering om een GIS als centrale oplossing voor al die vraagstukken neer te zetten past hier niet bij. Een wethouder ruimtelijke ordening bijvoorbeeld verwacht geen GIS applicatie als hij een budgetraming moet maken, en een asset manager wil wel weten waar zijn beheersobjecten zich bevinden, maar het is geen GIS-specialist. Het gaat om overzicht en om gestuurd informeren. En daarbij moeten gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd kunnen worden.

Sleutels hierin  zijn eenvoud en openheid. Soms zijn ingewikkelde berekeningen nodig, maar een eindgebruiker op bestuursniveau wil in een oogopslag zien hoe de situatie er voor staat. Het gaat om effectief communiceren, waarbij locatie ervoor zorgt dat de aandacht gevestigd wordt op een specifieke casus waar actie nodig is. Daarvoor zijn probleemspecifieke informatiestromen nodig, en dat is bijna per definitie niet een algemene kaartviewer met vele lagen, maar een geintegreerd dashboard waarin locatie en business intelligence naadloos samenwerken, zonder dat hiervoor eerst gegevens uit andere bronnen moeten worden geimporteerd. Dat kan alleen wanneer gebruik wordt gemaakt van een platform wat rond deze gedachte is opgebouwd.

IMAGEM implementeert dit platform of basis van Hexagon Geospatial technologie samen met partners bij haar klanten, voor uiteenlopende processen. Een paar voorbeelden:

Meten van verzakkingen met Rheticus®

Het tijdig opmerken van zelfs de kleinste bodembewegingen kan ergere schade voorkomen en risico’s beperken. Hiervoor biedt IMAGEM de service Rheticus aan. Door middel van satellietgebaseerde radarmetingen worden deformaties gemeten en beschikbaar gesteld als dienst aan eindgebruikers. Hier bovenop is een Smart M.App ontwikkeld, die de gemeten beweging koppelt aan de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur. Door middel van configureerbare drempelwaarden worden locatiespecifiek waarschuwingen of zelfs alarmen afgegeven, waardoor een beheerder direct wordt gewezen op de kritieke situatie en heel gericht actie kan ondernemen. Dit kan over een groot gebied, of bijvoorbeeld op een specifiek trace. Rheticus wordt aangeboden als een service, waardoor er geen impact is op bestaande ICT infrastructuur en men direct kan beschikken over huidige en historische gegevens.

Objectspecifieke mutatiesignalering

Velen kennen IMAGEM al jaren van mutatiesignaleringsoplossingen. De technieken die hiervoor beschikbaar zijn evalueren steeds verder. Ook bij dit proces gaat het om het versnellen van processen en informatiestromen. Dat doen we door gebieds- of objectgestuurde detectie. Zo kunnen we op basis van de BGT per pand analyseren of er sprake is van een verbouwing, zoals een dakkapel of aanbouw en sturen we de eindgebruiker direct naar die situaties. Hiervoor is een aangepaste gebruikersomgeving ontworpen die alle overbodige informatie weglaat. Dat zorgt voor snellere beoordeling en daarmee voor tijdswinst en minder belasting. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 3D informatie, zodat traditionele problemen van foto-op-foto vergelijking tot het verleden behoren.

Zelf dashboards inrichten

In afgelopen edities is reeds aandacht besteedt aan specifiek door IMAGEM ontwikkelde dashboards, zoals Smart Emission voor actuele visualisatie van luchtkwaliteit of Smart Roads voor het effectief budgetteren van infrastructuuronderhoud. Inmiddels zijn hiervoor zo’n 10 direct in te zetten Smart City dashboards beschikbaar vanuit IMAGEM. 

Onze klanten willen in toenemende mate zelf hun dashboards inrichten, vanuit de gegevens die zij tot hun beschikking hebben en gekoppeld met algemeen beschikbare kaartdiensten zoals PDOK. Dit kan met Smart M.App Studio. Hierin wordt vanuit een What-You-See-Is-What-You-Get) aanpak een wizard doorlopen waardoor in slechts een paar minuten het eerste interactieve dashboard een feit is. Van daaruit kan men extra elementen zoals een heatmap of tijdlijn toevoegen, die continue met alle andere elementen in verbinding staan, inclusief uiteraard de kaart. En voor wie dan nog verder wil staat de optie van programmeren open, maar de ervaring leert dat in verreweg de meeste gevallen de standaard beschikbare functies al volstaan.

Op zoek naar verbinding – kom naar ‘Make Geospatial Matter’ conferentie

IMAGEM heeft de afgelopen tijd een behoorlijke transformatie ondergaan. We zijn gegroeid van een focus op remote sensing naar een portfolio over de volle breedte van het geospatial domein, inclusief GIS, fotogrammetrie, geodatabeheer en Locatiegebonden Business Intelligence. Deze  transitie  wordt ook zichtbaar  op onze jaarlijkse conferentie. Maak kennis met IMAGEM’s nieuwe visie en oplossingen tijdens de ‘Make Geospatial Matter’ of MGM Conferentie. Op dinsdag 3 oktober aanstaande vindt de eerste MGM Conferentie plaats, in het MediaPlaza te Utrecht. Hier verbinden we thema’s en verwelkomen we klanten, partners en iedereen die wil weten hoe locatie-intelligentie kan helpen bij de ontwikkeling, het beheer en monitoring van onze omgeving. Inschrijving voor de Make Geospatial Matter conferentie is vanaf nu geopend op  www.makegeospatialmatter.nl.