Een actuele, betrouwbare gegevenshuishouding van hoge kwaliteit

De basis- en kernregistraties moeten betrouwbaar zijn en ontsloten worden voor alle relevante processen die de dienstverlening en bedrijfsvoering ondersteunen. Daarom is het van belang dat de data ‘op orde’ is. De gegevenshuishouding moet actueel, betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn.

 

Mutatiesignalering is al een cruciaal onderdeel in het bijhouden van uw basisregistraties. Alleen door op regelmatige basis veranderingen in uw grondgebied op te sporen en te verwerken kan u controleren of uw registraties actueel en betrouwbaar zijn.

 

En wist u dat met u met een druk op de knop inzicht kan krijgen hoe actueel uw BAG of BGT is? Door middel van een nulmeting krijgt u dit inzicht. Bij een nulmeting wordt niet gezocht naar verandering over tijd, maar wordt gekeken naar afwijkingen tussen de meest recente registratiedata en de meest recente rasterdata. Zo kunnen bijvoorbeeld aanbouwen die nog niet in de registratie zitten worden opgespoord, of juist sloop die nog niet is verwerkt worden gevonden. Voor deze meting zijn een recent hoogtemodel op basis van infrarood puntenwolken, een recente vectorlaag en eventueel perceelvlakken benodigd.

 

Weet u hoe actueel uw eigen registraties zijn? Laat ons u helpen. Klik hier voor een afspraak.

 

Bent u al klaar voor de Omgevingswet?

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022.  Voor u als overheid betekent dit dat u er voor moet zorgen dat de basis in 2021 werkt. Welke belangrijke zaken moet u op orde hebben voor 1 januari 2022 en met welke zaken kan u dit jaar al starten? Weet u bijvoorbeeld zeker dat uw BAG actueel is met de fysieke werkelijkheid?

 

Via het Omgevingsloket moeten vergunningen aangevraagd kunnen worden door burgers en bedrijven. Overheden moeten die kunnen behandelen en het moet duidelijk zijn welke regels wanneer gelden. En de initiatiefnemer moet de aanvraag kunnen doen op basis van de meest actuele gegevens.

 

Uw basisregistratie op orde

Voor een goede informatievoorziening vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het belangrijk om de kwaliteit van uw basisregistraties op orde te hebben. Hier kunnen wij bij helpen. In het DSO zijn opties als bijvoorbeeld ‘aanbouw of schuur plaatsen’, ‘slopen van een bouwwerk of gedeelte’ en ‘boom kappen of snoeien’ beschikbaar. Het is dus van belang dat de informatie hiervoor uit bronnen als de BAG, BRK of BGT en lokale verordeningen bruikbaar zijn.

 

Ongetwijfeld is uw organisatie bezig om helder te krijgen wat de impact en tijdspad gaat zijn betreffende de implementatie van de Omgevingswet. Dat vraagt om een goede afstemming tussen degenen die beleidskeuzes maken en degenen die zich bezighouden met de informatievoorzieningen. Het is dus van groot belang het juiste inzicht te hebben in de actuele situatie van uw registraties. Met dit inzicht kan beter verwachtingsmanagement gerealiseerd worden en kan de invoeringsstrategie geoptimaliseerd worden.

Meer weten over mutatiesignalering?

Auteur

Niels van de Graaf | Marktmanager Overheid bij IMAGEM