Imagem is terug van de COP21 conferentie

Imagem is terug van de COP21 conferentie

Imagem Benelux en Hexagon Geospatial waren uitgenodigd om deel te nemen aan een deel-evenement georganiseerd door het Institute for Environmental Security op de Klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs (CoP21). Beide bedrijven waren zeer vereerd om zich te voegen in het gebruis van één van de grootste diplomatieke bijeenkomsten ter wereld, om mee te discussiëren over het onderwerp klimaatverandering.

De sessie getiteld: “Satelliet observatie als instrument om de veiligheidsrisico’s van het klimaat en de veranderingen van het milieu te beoordelen”, was een kans voor de sprekers om de aandacht te krijgen van de beleidsmakers voor het feit dat geospatiale technologie nuttige inzichten kan geven in toekomstige veiligheidsvraagstukken. Daarnaast toonden we door middel van een baanbrekende mapping technologie de gevolgen van klimaatverandering, zodat de beleidsmedewerkers en bevolking inzicht kan krijgen in de risico’s.

De sessie werd gepresenteerd door drie experts op de gebieden van geospatiale oplossingen, remote sensing en meteorologie en vond plaats in het Afrikaanse Paviljoen. Het bracht afgevaardigden van verschillende landen en geaccrediteerde beleidsmedewerkers bijeen.

Milieu en klimaatfactoren zijn vaak gedefinieerd als oorzaak van de conflicten in Afrika. Door deze uitspraak benadrukte Marcel Leroy, Senior Adviseur van The Institute for Environmental Security en vertegenwoordiger van Addis Abeba Ethiopië, dat: “… een analyse van de huidige situatie op locatie, niet altijd deze theorie ondersteunt.”

Het gebruik van remote sensing data in onze analyses van conflicten kan ons helpen begrijpen hoe de factoren van elkaar afhangen, en hoe die de ontwikkeling van menselijke veiligheid beïnvloeden.

Claudio Mingrino, directeur van de EMEA regio bij Hexagon Geospatial, gaf als eerste enkele voorbeelden van hoe Hexagon Geospatial technologie op dit moment gebruikt wordt voor het monitoren van de klimaatverandering.

Door middel van een vergelijking heeft Melody Rosdahl, consultant bij Imagem, een technologische en conceptuele verschuiving gepresenteerd die in de huidige geo industrie momenteel al plaatsvindt. Haar presentatie vergeleek de aanpak middels de traditionele kaart binnen de besluitvorming, zoals tijdens haar werk in Kenia, met het onlangs gelanceerde cloud-based platform genaamd Smart M.Apps. Het laatste biedt besluitvormers, uit de publieke en private sector, op maat gemaakte online applicaties, automatisch gegenereerd in de cloud, gekoppeld en bijgewerkt met gelokaliseerde gegevens en interactief toegankelijk. De integratie van zakelijke gegevens en de visualisatie van dynamische analyses, samen met een interactieve kaart, zijn gamechangers voor beleidsmakers en besluitvormers bij hun dagelijkse taken.

Het is een revolutie voor het maken en begrijpen van kaarten. Smart M.Apps stelt beleidsmakers in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot bijgewerkte, dynamische inzichten in gelokaliseerde milieukwesties.

Samengevat gaf de sessie aan het publiek de mogelijkheid om concrete voorbeelden van satellietbeeldgebruik te zien en te bediscussiëren, in de context van klimaatverandering-gerelateerde zaken. Het gaf ook inzicht in de meest recente kaart-innovatie in de geo-industrie.

Met een groot aantal simultane neven-events in elk paviljoen vanuit alle lidstaten van de Verenigde Naties, waren Imagem en Hexagon Geospatial erg blij om de discussie te voeren, en de discussie te voeden van het publiek over met name landdegradatie en toegang tot geospatiale technologie in ontwikkelingslanden.