Eén locatie intelligent dashboard biedt meer dan duizend antwoorden

Eén locatie intelligent dashboard biedt meer dan duizend antwoorden

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden, maar …“Een locatie intelligent dashboard biedt meer dan duizend antwoorden"

Presenteren is statisch informeren

Het is een interpretatie die al voor u is gedaan. Het hele aspect van zelf doen en zelf ontdekken wordt niet aangeboden. Het risico van statisch presenteren is dat de vele andere vragen onbeantwoord blijven.  De gebruiker krijgt daarbij niet de mogelijkheid zijn specifieke context te gebruiken in combinatie met de getoonde gegevens. Wat zou er gebeuren wanneer de gebruiker zelf de data bij elkaar brengt in één overzicht?

Lichtmasten van gemeente Bunnik, open data via https://www.dataplatform.nl/data

 

“Hoeveel branduren hebben de lichtmasten in mijn straat?”
“Waar staan de verzinkt stalen lichtmasten in de wijk?”
“Vanwege onderhoudswerkzaamheden moet ik weten hoeveel en waar de gietijzeren lichtmasten staan.”
“Het onveilige gevoel in de wijk willen we deels wegnemen door meer branduren van lichtmasten, terwijl het totaal aantal branduren niet mag toenemen.”

We willen niet meer weten wat waar is en welk gegeven daar bij hoort! We willen van causaliteit naar correlatie. Echte antwoorden hebben een context nodig.

Imagem biedt met haar Smart M.App oplossing een effectieve en efficiënte  manier om verschillende bronnen en data met elkaar te verbinden en intelligent te visualiseren. Hierbij is de kaart het medium. De locatie vinden wij als ruimtelijke vertalers zeer belangrijk om analyses te doen. Immers, veel informatie is direct en indirect verbonden aan een plek, straat, dorp, stad en zo verder. De samenhang van gegevens en een locatie kan zeer complex zijn. Invloeden van binnen uit en van buiten af zorgen ervoor dat een plek gevormd wordt tot het nu is of in de toekomst kan zijn. Dit proces stopt niet. Het alleen presenteren van gegevens is maar een moment opname en daarom is een self service locatie intelligent informatieproduct zo belangrijk.

Niets is krachtiger dan communiceren middels een visualisatie en daarom is het zo belangrijk dat we zelf de data moeten kunnen gebruiken en interpreteren. Want let wel: zodra we kleur en vorm gaan toekennen aan een fenomeen zijn we bezig met het beïnvloeden van de doelgroep.

Feiten worden verschillend geïnterpreteerd en voorschrijven komt te paternalistisch over. Laat de gebruiker het zelf bepalen, prepareer de feiten zonder kleur te bekennen en biedt een plek waar men het zelf kan beleven.

Door data in context bij elkaar te brengen ontstaat een samenwerking voor uiteenlopende vraagstukken. Informatie uit verschillende afdelingen van de organisatie combineren zorgt voor inzichten. Door kosten te verbinden met projecten, uren te verbinden met een team en assets te verbinden met energie verbruik, krijgt u een goed beeld van een project. Door dit project te verbinden met de kaart krijgt u verrassende inzichten over uw werkproces en dat is de overtreffende trap die wij u kunnen bieden.

Een kaart met lagen en datapresentatie alleen is niet meer voldoende. Een Smart M.App  als medium is uw bindmiddel voor uw ruimtelijke business vraagstukken.

Wij als vertalers van data naar informatie helpen u graag om uw aha-erlebnes te doen laten beleven en uw inzicht te vergroten.