Bodemdaling is een hot topic in Nederland. Er wordt vaak gesproken over de stijgende zeespiegel, maar de realiteit laat zien dat de bodem sneller daalt dan dat de zeespiegel stijgt1. Vooral in gebieden met veel bebouwing is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn, want bodemdaling kan behoorlijke schade aanrichten. Hoe kan men ervoor zorgen dat deze uitdaging goed zichtbaar wordt?

 

Op 21 november was er veel belangstelling voor het congres georganiseerd door Platform Slappe Bodem. Experts, bedrijven, professionals, overheden en belangstellenden kwamen samen in Fort Voordorp om te luisteren en te praten over bodemdaling in Nederland. Een vraag die vaak terugkwam was hoe bodemdaling aangepakt kan worden. Tijdens de sessies en op de kennismarkt konden de bezoekers zien welke oplossingen hiervoor beschikbaar zijn.

Van data naar Sturingsinformatie

Op de kennismarkt lieten wij zien hoe we deformatie zichtbaar maken, door middel van de Rheticus® dienst. In de demo was onder andere te zien of er en hoe snel de verzakking in ons rijkswegennet wordt gemonitord. Het is daarbij mogelijk om te filteren naar de meest kritieke situaties. Een wegdek is één voorbeeld, want het is ook mogelijk om andere assets in kaart te brengen, zoals riolering of gebouwen.

 

Deze data zijn eenvoudig in te zien, zodat besluitvormers en beleidsmakers meteen weten wat er speelt in hun regio. Daarnaast kan de informatie gekoppeld worden aan andere data, zodat er verbanden gelegd kunnen worden en hieruit verdere besluitvorming kan plaatsvinden. Bekijk op onze website wat u nog meer kan met deformatiemetingen.

 

Auteur: Tieme de Jonge

 

Referenties:

1: Bodemdaling nijpender dan zeespiegelstijging - De Volkskrant