Automatisering in de Geografische Wereld

Automatisering in de Geografische Wereld

Automatisering is een algemeen begrip in de IT wereld. Binnen grote organisaties zijn er afdelingen die automatisering in hun naam dragen. Doordat er al vaak genoeg is aangetoond dat automatisering op den duur gunstiger is dan manuele handelingen, is er niet eens meer een financiële verantwoording nodig voor het personeel die bij deze afdelingen werken. Het personeel kan zich concentreren op het automatiseren van IT processen. Vaak heeft het IT personeel geen kennis van geografische processen, waardoor het automatiseren van geografische werkprocessen bij de GIS afdeling blijft liggen.

In het algemeen zijn de GIS afdelingen onderbezet, de werkdruk ligt in iedergeval erg hoog. Het automatiseren van werkprocessen is voor deze afdelingen daarom bijna niet te realiseren. Er is gewoon geen tijd voor. Daarom moet er tijd voor worden vrijgemaakt. Dit betekent dat er eerst werk blijft liggen, voordat er voordeel behaald kan worden. Het impliceert dat een manager eerst een risico moet nemen, om het automatiseringsplan te starten en te begeleiden. Vaak zien wij dat dit niet wordt opgepakt. Het GIS team is met belangrijkere zaken bezig... en dat is erg jammer, want wat er eigenlijk gebeurd is het volgende:

In de geografische software wereld zien we langzaam een verandering optreden. Waar voorheen functionaliteiten achter knopjes werden gestopt, worden vandaag de dag functionaliteiten via modellen beschikbaar gemaakt. Hexagon Geospatial is hiermee ook aan de slag gegaan. De modellen worden gebouwd met de “Spatial Modeler”. Hierin zijn “Operators” beschikbaar, wat deelprocessen zijn. Met deze operators is het mogelijk de taken, die voorheen achter tien knopjes zaten, te automatiseren. De instellingen worden zo gekozen dat precies het product eruit rolt, waar de GIS specialist behoefte aan heeft. De computer doet het werk en het model kan via een batch meerdere bestanden achter elkaar verwerken. Het eindproduct heeft altijd dezelfde kwaliteit, ongeacht welke GIS specialist het product maakt, omdat alle instellingen vast gedefinieerd zijn. Het enige nadeel: een GIS specialist moet eenmalig het werkproces vertalen in een “Spatial Model”.

Hexagon Geospatial is zich ervan bewust dat er ook andere geografische en niet geografische pakketten zijn, die onderdeel kunnen uitmaken van het gehele werkproces. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een automatisch werkproces onderbroken wordt per softwarepakket. Hiervoor zijn er in de Spatial Modeler operators aanwezig, om externe functionaliteiten aan te roepen en te gebruiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de “Command Operator” en de “Python Operator”. Daarnaast is het ook mogelijk om alle functionaliteit die in de Spatial Modeler aanwezig zijn, direct te gebruiken in Python. Deze opties maken het mogelijk om het complete werkproces van begin tot einde helemaal te definiëren en te integreren. Of het werkproces nu vanuit de Windows Desktop, Microsoft Outlook, een Hexagon Geospatial product, of een ander geografisch product gestart wordt. Het maakt helemaal niet meer uit. Alles is mogelijk!

Vanuit mijn perspectief staat er niets meer in de weg om geografische werkprocessen te automatiseren, behalve het gegeven dat er eerst tijd geïnvesteerd moet worden, voordat de voordelen behaald kunnen worden. Wij zijn bijvoorbeeld bezig om vanuit puntenwolken geheel automatisch, business informatie te extraheren t.b.v. een gebouwen database. In het volgende “GIS Magazine” kunt u hierover meer informatie verwachten.