Gemeente Almere maakt uitslag verkiezingen inzichtelijk

Gemeente Almere maakt uitslag verkiezingen inzichtelijk

Op 21 maart j.l. werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in 335 gemeenten. Burgers stemmen om de nieuwe raad te kiezen voor de komende vier jaar. Almere heeft meer dan 200.000 inwoners en ongeveer 45% heeft hun stem uitgebracht in een van de 98 stembureaus.

Op de verkiezingsdag was het stadhuis de ‘place-to-be’ voor gemeenteraadsleden, ambtenaren, burgers, deelnemende politieke partijen en de media. Zodra het tellen van de stemmen begon werd de voortgang gepresenteerd door burgemeester Franc Weerwind.

Om de burgemeester en het publiek op de hoogte te houden, heeft het geo-data team van de gemeente Almere een interactief dashboard gecreëerd – de verkiezingsmonitor. Het dashboard, gebaseerd op Smart M.App® technologie – helpt bij het combineren van verschillende data samen met de stadsplattegrond.

De resultaten kwamen ongeveer elk half uur binnen, waarmee de verkiezingsresultaten werden geüpdatet op het dashboard. Het dashboard krijgt zijn data direct van de stembureaus toegestuurd.

De tussentijdse uitslagen werden gepresenteerd door de burgemeester. Op een groot scherm in het stadhuis werd het dashboard geprojecteerd. Bezoekers konden op vier kleinere schermen met touchscreen meekijken. Iedereen kon het dashboard gebruiken om hun eigen persoonlijke weergave te maken op basis van individuele eisen.

“Met Smart M.Apps kunnen we makkelijk en snel dashboards maken voor verschillende behoeften binnen de gemeente. Toen ik werd gevraagd om een ‘map’ te maken van de stembureaus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, konden we dan ook snel maken” vertelt Emil Otte, Consultant bij team Geo-data van de Gemeente Almere.

Binnenkort komt het video interview over de verkiezingsmonitor online. We praten met team Geo-data van de Gemeente Almere hierover.

Bekijk de video hieronder om een goed beeld te krijgen van dit applicatieverhaal.